Przetargi.pl
Dostawa chleba w 2022 roku.

ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 WEJHEROWO , SOBIESKIEGO
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58/778-79-03 , fax. 58/778-79-04
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ARESZT ŚLEDCZY W WEJHEROWIE
  SOBIESKIEGO 302
  84-200 WEJHEROWO , woj. pomorskie
  tel. 58/778-79-03, fax. 58/778-79-04
  REGON: 10932000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chleba w 2022 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, transportem na koszt wykonawcy, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne, do siedziby - magazynu żywnościowego zamawiającego w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. niżej wymienionej ilości pieczywa: 1. chleb pszenno-żytni, krojony, foliowany o gramaturze opakowania 350 g.- ilość 49,959 kg, zgodny z PN-93/A/74103 – kod CPV 15811100-7 2. bułka tarta – ilość 480 kg , zgodna z PN-92/A/74105 - kod CPV 15800000-6 3. chleb pszenny, krojony, foliowany o gramaturze opakowania 350 g.- ilość 3,843 kg, zgodny z PN-92/A/74105 – kod CPV 15811100-7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach