Przetargi.pl
„Dostawa autobusu dla potrzeb Fundacji „Miedzy Nami” w Krężnicy Jarej”

Fundacja Między Nami ogłasza przetarg

 • Adres: 20-515 Lublin, Krężnica Jara
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 511 91 41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Między Nami
  Krężnica Jara 498
  20-515 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 511 91 41, , fax. -
  REGON: 430314725
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fmnjarmark.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa autobusu dla potrzeb Fundacji „Miedzy Nami” w Krężnicy Jarej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o następującej charakterystyce: DANE TECHNICZNE POJAZDU: autobus o minimalnej ilości miejsc 16+1 rok produkcji: 2018 SILNIK: a/ pojemność skokowa: min. 2250cm3 b/ min. moc silnika: 160 KM c/ czterocylindrowy, rzędowy, wysokoprężny, turbodoładowany d/ paliwo: olej napędowy e/ norma emisji spalin: EURO VI ZUŻYCIE PALIWA: a/ w cyklu miejskim: max. 11 l/100 km b/ poza miastem: max. 8 l/100 km c/ w cyklu mieszanym: max. 9,5 l/100 km NAPĘD: a/ rodzaj: napędzana oś przednia lub tylna b/ skrzynia biegów: manualna, minimum 5 stopniowa lub automatyczna PODWOZIE: a/ minimalny rozstaw osi: 3750 mm b/ niezależne zawieszenie kół przednich NADWOZIE: a/ minimalna ilość miejsc: 16+1 b/ ściany boczne przeszklone wszystkie szyby termoizolacyjne, przyciemniane w części pasażerskiej c/ fabrycznie przystosowany do przewozu osób d/ lakier podstawowy: szary, biały lub srebrny e/ drzwi przesuwane po prawej stronie, ze wysuwanym stopniem bocznym do wsiadania f/ elektrycznie regulowane, ogrzewane, lusterka boczne g/ szyby przednie podnoszone elektrycznie h/ klimatyzacja z przodu i z tyłu (rozprowadzenie nawiewów na pasażerów) i/ dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu j/ drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe k/ trzecie światło stop l/ światła do jazdy dziennej ł/ blokada tylnych drzwi z miejsca kierowcy WNĘTRZE: a/ uchwyt ułatwiający wsiadanie/wysiadanie osobom niepełnosprawnym b/ fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia, z podłokietnikiem c/ podwójny, przedni fotel pasażerski d/ fotele pasażerów standardowe e/ wewnętrzna wysokość części pasażerskiej: minimum 185 cm f/ maksymalna długość pojazdu: 7 m g/ oświetlenie przedziału pasażerskiego WYPOSAŻENIE: a/ układ hamulcowy: ABS, ASR lub systemy równoważne, hamulce tarczowe b/ układ kierowniczy: przekładnia z blokadą koła kierownicy, wspomaganie układu kierowniczego c/ poduszka powietrzna kierowcy d/ tachograf e/ fabryczna instalacja radiowa (CD, MP3) f/ regulator ogranicznik prędkości g/ centralny zamek h/ trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy i/ zabezpieczenie przed kradzieżą: autoalarm lub immobilaizer honorowany przez firmy ubezpieczeniowe j/ podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową k/ dywaniki gumowe (przód) – kpl. WYPOSAŻENIE DODATKOWE a/ koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy b/ zestaw narzędzi i podnośnik c/ dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu autobusu d/ chlapacze przednie i tylne e/ 1 kpl opon zimowych f/ ogrzewanie postojowe, min. 4 kW g/ dwa wyjmowane tylne rzędy siedzeń h/ czujniki wspomagające parkowanie tyłem i/ wideo rejestrator jazdy PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH a/ miejsce na stanowisko do przewożenia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim w miejsce zdemontowanych siedzeń, najazdy b/ zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o przystosowaniu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (lub dokument równoważny) c/ stopień wysuwany ułatwiający wsiadanie/wysiadanie d/ poręcz wewnętrzna przy drzwiach przesuwnych ułatwiająca wsiadanie/wysiadanie e/ oznakowanie pojazdu symbolem wskazującym na transport osób niepełnosprawnych f/ podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową GWARANCJA PRODUCENTA: a/ nie mniej niż 24 miesiące gwarancji na silnik i podzespoły, licząc od daty zakupu b/ nie mniej niż 36 miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą, licząc od daty zakupu c/ nie mniej niż 72 miesiące gwarancji na perforację nadwozia, licząc od daty zakupu d/ pierwszy przegląd okresowy wymagany przez producenta (z wymianą oleju silnikowego) w cenie autobusu wraz z przekazaniem Wykonawcy w rozliczeniu autobusu (ilość miejsc 16+1, marki Renault Master, rocznik 2012) będącego własnością Zamawiającego. 3.1 Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy, nie używany i wyprodukowany w roku 2018; samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży. Razem z autobusem Wykonawca dostarczy kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji autobusu (w tym: kartę pojazdu, homologację fabryczną na kompletny autobus). 3.2 Samochód musi posiadać homologację osobową dopuszczającą do ruchu na terytorium Polski. 3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.4 Kod CPV: 34121000-1 autobusy, autokary. 3.5 Zamawiający zwraca uwagę na możliwość dokonania oględzin używanego samochodu. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Marzeną Bochenek, tel. 81/ 511 91 41 lub drogą elektroniczną: fmn@poczta.onet.pl. Dane techniczne pojazdu przekazywanego w rozliczeniu zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad. III.3) 1. oświadczenie pn. "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu". Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1) - nie wymaga odnośnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Moduł formularza ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje możliwości wyboru (rozdzielenia) oświadczeń. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Do oferty każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w formie oryginału) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o który mowa w pkt 6. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z nich. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzielić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach