Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8, 32-600 Oświęcim w 2021 roku.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 841 17 81 , fax. 33 841 17 81 wew. 25
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
  ul. Czecha 8
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 841 17 81, fax. 33 841 17 81 wew. 25
  REGON: 12003504300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ddposwiecim.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8, 32-600 Oświęcim w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu ul. Czecha 8, 32-600 Oświęcim w 2021 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach