Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 07-210 Długosiodło, ul. Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 412 187 , fax. 297 412 187
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
  ul. Mickiewicza 15
  07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie
  tel. 297 412 187, fax. 297 412 187
  REGON: 55131750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dlugosiodlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do stołówek szkolnych prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w: a) Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210 Długosiodło, b) Zespole Szkół w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Dostawy świeżych warzyw będą realizowane: 1 raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00. Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 10:00 przed dniem dostawy. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników. Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 1.1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach