Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 429 134 , fax. 172 429 134
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 172 429 134, fax. 172 429 134
  REGON: 69001050900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.grodziskodolne.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w ramach projektu: Aktywny Senior II – DDP w Gminie Grodzisko Dolne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności dla Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: cz. I: mięso, wędliny oraz drób - zakres: zgodnie z tabelą Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym: boczek wędzony b/ż, filet drobiowy extra, galareta drobiowa, kiełbasa wiejska, łopatka wieprzowa b/k surowa, polędwica drobiowa, polędwiczka wieprzowa surowa, schab b/k, szponder wołowy, szynka wiejska (wędlina), szynka wieprzowa surowa, szynka-polędwica (wędlina), udka drobiowe; część II: mrożonki: zakres: zgodnie z tabelą – Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym: warzywa, owoce, ryby; III część: wyroby piekarskie i ciastkarskie - zakres: zgodnie z tabelą – Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym pieczywo: chleb, bułki, wyroby ciastkarskie: pączki, drożdżówki; część IV: nabiał i przetwory mleczarskie zakres: zgodnie z tabelą – Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym mleko i jego przetwory, sery topione i twarde (żółty); część V warzywa i owoce zakres: zgodnie z tabelą – Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym warzywa i jarzyny świeże, owoce; część VI: różne artykuły spożywcze: produkty przemiału ziarna, tłuszcze roślinne, ryby przetworzone i konserwowane, artykuły sypkie, owoce i warzywa przetworzone, napoje - zakres: zgodnie z tabelą Kalkulacja Ceny w Formularzu Ofertowym różne artykuły spożywcze, napoje; VII część: jajka kurze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach