Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PODR w Lubaniu w tym Oddziału w Starym Polu.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU ogłasza przetarg

 • Adres: 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W LUBANIU
  ul. Tadeusza Maderskiego 3
  83-422 Lubań, woj. pomorskie
  REGON: 003003186
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyOśrodek Doradztwa Rolniczego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PODR w Lubaniu w tym Oddziału w Starym Polu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i wędlin na potrzeby O/Stare Pole. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy, stanowiące Załączniki do SWZ.Dostawa nabiału na potrzeby O/Stare Pole. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy, stanowiące Załączniki do SWZ.Dostawa warzyw i owoców oraz przetworów na potrzeby O/Stare Pole. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy, stanowiące Załączniki do SWZ.Dostawa pozostałych artykułów spożywczych na potrzeby O/Stare Pole. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy, stanowiące Załączniki do SWZ.Dostawa różnych artykułów spożywczych na potrzeby Centrali w Lubaniu. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy, stanowiące Załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach