Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-977 Kraków, Osiedle Szkolne 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
  Osiedle Szkolne 20
  31-977 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 350952347
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa świeżych warzyw szczegółowo opisanych w formularzu cenowym stanowiącym integralna część formularza ofertowego.Dostawa świeżych owoców szczegółowo opisanych w formularzu cenowym stanowiącym integralna część formularza ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach