Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych na 2022 rok - 4 części

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, Rokitno
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7493024, 7494032 , fax. 0-95 7493024
 • Data zamieszczenia: 2022-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Rokitno 58
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7493024, 7494032, fax. 0-95 7493024
  REGON: 31056800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.dps5.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych na 2022 rok - 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 66-340 Rokitno Nr 58 informuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na 2022 rok, kod wiodący CPV 15000000-8, z podziałem na 4 części / od A do D / w asortymencie, ilości i gramaturze określonej w Załącznikach Nr 1 dla w/w części, dołączonych do SWZ tj: - część A- żywność, napoje i artykuły mleczarskie kod CPV 15000000-8 - część B – mięso, wędliny i drób kod CPV 15100000-9 - część C – pieczywo kod CPV 15112100-7 - część D – ryby, mrożonki kod CPV 15510000-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach