Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2022 rok

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8761092 , fax. 0-15 8761092
 • Data zamieszczenia: 2021-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  ul. Mickiewicza 38
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 8761092, fax. 0-15 8761092
  REGON: 18989400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.soswrudnik.szkolnybip.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2022 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Rudniku nad Sanem na 2022 rok w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1.1 -1.8 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach