Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-516 Tarnawa Dolna, Tarnawa Dolna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 462 00 46
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Tarnawie Dolnej
  Tarnawa Dolna 28
  38-516 Tarnawa Dolna, woj. podkarpackie
  tel. 13 462 00 46
  REGON: 12007700000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych w asortymencie pakiet 1-artykuły spożywcze, pakiet 2 - mięso i wędliny, pakiet 3 - pieczywo, pakiet 4 - nabiał, pakiet 5 - drób, pakiet 6 - wyroby gotowe, produkty mączne chłodzone, pakiet 7 - warzywa i owoce, pakiet 8 - mrożone warzywa owoce i ryby
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach