Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. Wolności
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134653901
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu
  ul. Wolności 10
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134653901
  REGON: 36941583800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zagórzu w roku szkolnym 2020. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie przez przedstawiciela szkoły. Dostawa nastąpić musi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych gdzie część (zadanie) stanowi:1)Różne produkty spożywcze, 2)Produkty zwierzęce, mięso i podroby mięsne, 3)Wyroby piekarskie i ciastkarskie, 4)Produkty mleczarskie, 5)Drób świeży, 6)Dania gotowe, 7)Owoce, warzywa i produkty podobne, 8)Warzywa mrożone, 9)Ryby przetworzone i konserwowane. Zamawiający zastrzega sobie prawa do zmiany w ilości dostaw w podanych asortymentach. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany zamawiającego. Wszystkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach