Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach – warzywa i owoce na okres od 01.01.2020 do 31.03.2020

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-404 Mysłowice, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 222 101 , fax. 322 222 101
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Mikołaja Reja 54
  41-404 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 322 222 101, fax. 322 222 101
  REGON: 68648600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dps.myslowice.bip.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach – warzywa i owoce na okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach – warzywa i owoce na okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 - według formularza ofertowego zał. nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach