Przetargi.pl
Dostawa agregatów prądotwórczych

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8418500 , fax. 59 8427111
 • Data zamieszczenia: 2021-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Szarych Szeregów 14
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 8418500, fax. 59 8427111
  REGON: 77098093000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.slupsk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa agregatów prądotwórczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych (ze sterowaniem automatycznym uruchamiania się w momencie zaniku prądu w sieci) dedykowany jako rezerwowe zasilanie na wypadek zaników napięcia sieciowego, wyposażony w układ automatyki oraz systemy wspomagające, przystosowany do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Agregat prądotwórczy: Minimalna Moc znamionowa agregatu – 100 kVA – 80 kW; Minimalna Moc maksymalna agregatu – 110 kVA – 88 kW; Napięcie znamionowe – 400 V; Częstotliwość – 50 Hz; Prąd znamionowy – minimum 140 A; Pojemność zbiornika – minimum 150 L; Zabudowa wyciszona i zabezpieczona antykorozyjnie, przystosowana do pracy na zewnątrz; Uchwyty na dachu do przenoszenia agregatu dźwigiem; Panel sterujący – menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim; Mikroprocesorowy system sterowania i kontroli z interfejsem graficznym, dziennikiem zdarzeń, pomiarem wartości prądu, pomiarem wartości napięcia sieci i generatora, licznikiem czasu pracy, pomiarem napięcia akumulatora, pomiarem poziomu paliwa, ochroną generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie); Sygnalizacja zdarzeń; Automatyczne ładowanie akumulatora; Wyłącznik różnicowo-prądowy; Wszystkie drzwi oraz wlew paliwa zabezpieczone kluczykiem; Silnik agregatu prądotwórczego: Minimalna moc silnika - 87,00 kW; Minimalne obroty silnika 1500 obr/min; Rodzaj silnika - wysokoprężny (diesel); Maksymalny poziom spalania (l/godz) - 100% obciążenia – 30 l/h, 75% obciążenia - 25l/h; Emisja spalin – stage II lub stage III; Rodzaj chłodzenia - płyn chłodniczy (chłodnica); Wymienne filtry powietrza, oleju i paliwa; Układ ładowania akumulatora w czasie spoczynku agregatu; Rozruch elektryczny; Prądnica agregatu prądotwórczego: Typ - synchroniczna, bezszczotkowa; Stabilizacji napięcia – AVR; Poziom stabilizacji napięcia - +/- 2%; Stopień ochrony - co najmniej PI 23; Klasa izolacji – H.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31122000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach