Przetargi.pl
Dostawa 2 szt. kiosków multimedialnych z ekranem dotykowym wraz z ich instalacją i uruchomieniem na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten- Czapskiego, Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 10-12 w Krakowie.

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 szt. kiosków multimedialnych z ekranem dotykowym wraz z ich instalacją i uruchomieniem na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten- Czapskiego, Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 10-12 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 szt. kiosków multimedialnych z ekranem dotykowym wraz z ich instalacją i uruchomieniem na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten- Czapskiego, Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, mieszczącego się przy ulicy Piłsudskiego 10-12 w Krakowie. Ogólne wymagania Zamawiającego Realizacja zadania polega na dostawie wraz z uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego 2 szt. kiosków multimedialnych z ekranem dotykowym. Kioski multimedialne stanowić będą część ekspozycji w sali wystaw zmiennych w Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie- Europejskim Centrum Numizmatyki Polskiej. Na ekranach prezentowane będą treści bezpośrednio związane z tematyką bieżącej wystawy, kioski powinny zatem cechować się wysoką estetyką wykonania, powinny także zapewniać wysoką odporność na zniszczenia. Ponieważ Zamawiający przewiduje możliwość tymczasowego usunięcia kiosku z ekspozycji, kiosk powinien dawać możliwość łatwego rozłączenia i usunięcia go z sali. Specyfikacja wolnostojącego kiosku multimedialnego nr 1 Pozycja ekranu: pionowa Wyposażenie: wbudowany głośnik, słuchawki nauszne, uchwyt na słuchawki, antena WiFi wyniesiona na obudowę. Funkcjonalność: bezprzewodowa karta WiFi, kola z funkcją blokady umożliwiające łatwą zmianę lokalizacji, możliwość opcjonalnego podłączenia słuchawek, gniazdo jack 3,5 mm Wymiary maksymalne bez podstawy: 1800 X 700 X 250 mm Wymiar podstawy: minimalny uwarunkowany wymaganiami konstrukcyjnymi wg opisu poniżej. Forma: Wymagana jest czysta, minimalistyczna forma Kształt: prostopadłościan z zaokrąglonymi dłuższymi bokami stojący na podstawie leżącego prostopadłościanu. Grubość podstawy maksymalnie cienka kryjąca jedynie konstrukcję oraz koła, wykończona od góry szkłem z polerowanymi krawędziami. Narożniki podstawy zaokrąglone. Rozmiar i konstrukcja podstawy gwarantujący stabilność całego urządzenia oraz jego mobilność. Konstrukcja i materiał wykonania: konstrukcja metalowa, stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości- St3SX, zabezpieczona antykorozyjnie- malowana proszkowo wg wzornika- RAL 7043. Obudowa i wszystkie elementy konstrukcyjne widoczne dla użytkownika, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej wzdłuż dłuższych krawędzi elementów obudowy. Wykończenie górnej powierzchni podstawy stanowiącej stopę kiosku zakłada użycie szyby z hartowanego szkła bezpiecznego o grubości 7-10 mm połączonej z konstrukcją bez widocznych elementów mocujących. Szyba z polerowanymi krawędziami malowana od spodu farbą ceramiczną tworzącą nieprzeźroczysta maskę w kolorze wg wzornika- RAL 7043. Podstawa wyposażona w system kół jezdnych obrotowych z funkcją blokady umożliwiających łatwą zmianę lokalizacji urządzenia, zapewniająca stabilność urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania, wykonane z materiału umożliwiającego przemieszczanie urządzenia bez pozostawiania śladów i uszkodzeń na drewnianych podłogach lub parkiecie. Ekran LCD zamontowany maksymalnie blisko powierzchni stanowiącej front urządzenia, połączenie ekranu z frontem wykończone uszczelką fazowaną pod katem 45 stopni w kolorze obudowy. Tylna obudowa wykonana w formie zamykanych na klucz drzwi lub ściąganego panelu, musi zapewniać łatwy dostęp do urządzeń zamontowanych wewnątrz obudowy i umożliwiać prace serwisowe. Wszelkie wymagane technologią i konstrukcją elementy mają być maskowane i niewidoczne dla użytkownika. Kolor: stal nierdzewna drobno szczotkowana. Specyfikacja kiosku multimedialnego nr 2 Pozycja ekranu: pozioma Wyposażenie: wbudowany głośnik, słuchawki nauszne, uchwyt na słuchawki, antena WiFi wyniesiona na obudowę tylną. Funkcjonalność: bezprzewodowa karta WiFi, możliwość opcjonalnego podłączenia słuchawek, gniazdo jack 3,5 mm wyniesione na obudowę tylną Wymiary maksymalne: 1315 X 900 X 600 mm Forma: Wymagana jest czysta, minimalistyczna forma Kształt: Tradycyjny trzybryłowy kształt Infokiosku z poziomą orientacją ekranu umieszczonego pod kątem, zapewniającym dobrą widoczność ekranu LCD. Ekran obudowany i zamknięty najcieńszym możliwym konstrukcyjnie rantem. Obudowa ekranu osadzona na podstawie (nodze) dokładnie takiej samej szerokości i kształtu oraz przekroju poziomego jak kiosk nr 1 z ekranem pionowym. Wszystko umieszczone na podstawie leżącego prostopadłościanu. Grubość podstawy maksymalnie cienka kryjąca jedynie konstrukcję oraz koła, wykończona od góry szkłem z polerowanymi krawędziami. Narożniki podstawy zaokrąglone. Rozmiar i konstrukcja podstawy gwarantująca stabilność całego urządzenia oraz jego mobilność. Konstrukcja i materiał wykonania: konstrukcja metalowa, stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości - St3SX, zabezpieczona antykorozyjnie - malowana proszkowo wg wzornika - RAL 7043. Obudowa i wszystkie elementy konstrukcyjne widoczne dla użytkownika, wykonane z stali nierdzewnej szczotkowanej wzdłuż dłuższych krawędzi elementów obudowy. Wykończenie górnej powierzchni podstawy stanowiącej stopę kiosku zakłada użycie szyby z hartowanego szkła bezpiecznego o grubości 7-10 mm połączonej z konstrukcją bez widocznych elementów mocujących. Szyba z polerowanymi krawędziami malowana od spodu farba ceramiczną tworzącą nieprzeźroczysta maskę w kolorze wg wzornika - RAL 7043. Podstawa wyposażona w system kół jezdnych obrotowych z funkcją blokady umożliwiających łatwą zmianę lokalizacji urządzenia. zapewniająca stabilność urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania, wykonane z materiału umożliwiającego przemieszczanie urządzenia bez pozostawiania śladów i uszkodzeń na drewnianych podłogach lub parkiecie. Ekran LCD zamontowany maksymalnie blisko powierzchni stanowiącej front urządzenia, połączenie ekranu z frontem wykończone uszczelką fazowaną pod katem 45 stopni w kolorze obudowy. Tylna obudowa wykonana formie zamykanych na klucz drzwi lub ściąganego panelu, musi zapewniać łatwy dostęp do urządzeń zamontowanych wewnątrz obudowy i umożliwiać prace serwisowe. Wszelkie wymagane technologią i konstrukcją elementy mają być maskowane i niewidoczne dla użytkownika Kolor: stal nierdzewna drobno szczotkowana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323220006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach