Przetargi.pl
Dostawa 2 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE S.A. w formie leasingu operacyjnego

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 277 470 , fax. 767 277 474
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
  ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 277 470, fax. 767 277 474
  REGON: 39056023100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsse.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: specjalna strefa ekonomiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 samochodów osobowych do użytku służbowego w LSSE S.A. w formie leasingu operacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny bez opcji wykupu oraz pełnym ubezpieczeniem (za pierwszy roku użytkowania) OC, AC, NNW, Assistance dwóch nowych 5-cio osobowych samochodów osobowych – klasy średniej wyższej wg. SAMAR typu sedan, przeznaczonych do użytku służbowego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Samochody powinny być wyprodukowane w roku 2019 (najnowszy model) a ich maksymalny przebieg nie powinien przekroczyć 50 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach