Przetargi.pl
Dostawa 2 przyczep rolniczych przystosowanych do przewozu osób

Urząd Morski w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Stefana Batorego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4403423, 4403523 , fax. 091 4403441
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Morski w Szczecinie
  pl. Stefana Batorego 4 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4403423, 4403523, fax. 091 4403441
  REGON: 00014501700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 przyczep rolniczych przystosowanych do przewozu osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch przyczep ciężarowych do przewozu 6-ciu osób, na konstrukcji przyczepy rolniczej dwuosiowej. Specyfikacja techniczna przyczepy: 1. Gabaryty przyczepy: - Długość całkowita (mm) min. 5500 - max 6200 - Szerokość całkowita (mm) min. 2100 - max 2300 - Wysokość całkowita (mm) min. 2800 - max 3000 2. Zabudowa izotermiczna do przewozu osób: - Długość zabudowy (mm) min. 4000 - max 4500 - Szerokość zabudowy (mm) min. 2100 - max 2300 - Wysokość zabudowy(mm) min. 1900 - max 2000 3. Gwarancja minimalna: 12 miesięcy 4. Zawieszenie: - przód: resory piórowe z obrotnicą i ramą obrotnicową, - tył: resory piórowe 5. Hamulce: układ pneumatyczny z automatyczną regulacją siły hamowania z hamulcem ręcznym 6. Ogumienie: 10.0/75-15,3 lub 11,5/80-15,3 7. Wyposażenie zabudowy do przewozu osób: - zabudowa izotermiczna w kolorze zielonym, - wnętrze zabudowy przedzielone ścianką z drzwiami na pomieszczenie szatni wraz z wc oraz pomieszczeniem socjalno pasażerskim, - drzwi wejściowe z uchwytem z prawej strony pojazdu, zamykane na zamek, - drabinka wejściowa składana, - okna w zabudowie otwierane uchylnie lub przesuwne, - wywietrznik w pomieszczeniu szatni i socjalno-pasażerskim, - składany stolik w pomieszczeniu socjalno-pasażerskim, - ławki ze schowkiem w pomieszczeniu socjalno-pasażerskim, - szafki ubraniowe w pomieszczeniu szatni, - wydzielony w przedziale szatni kącik wc (wc, umywalka z szafką, zbiornik na czystą i brudną wodę), - wewnętrzna instalacja elektryczna w pomieszczeniu socjalnym, sanitarnym i w szatni, - instalacja alarmowa dla sygnału dźwiękowego 12V i czerwonego światła ostrzegawczego, - dodatkowe niezależne ogrzewanie powietrzne na olej napędowy zasilane z własnego akumulatora, - środki gaśnicze zgodnie z normami p.poż, - apteczka, 8. Wyposażenie podwozia: - elektryczna instalacja oświetleniowa zewnętrzna, - dyszel trójkątny z okiem 50mm, - tylny zaczep, - koło zapasowe z zaczepem pod podwoziem, - tylne gniazdo hydrauliczne, - tylne złącze instalacji hamulcowej, - tylne gniazdo elektryczne, Przyczepę Wykonawca dostarczy do placówki Zamawiającego: Urząd Morski w Szczecinie - Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, Oddział Transportu Samochodowego, ul. Światowida 16 c, 71 - 727 Szczecin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 340000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach