Przetargi.pl
Dostawa 200 szt. maseczek bawełnianych

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2021-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 200 szt. maseczek bawełnianych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 200 szt. maseczek bawełnianych, bawełna 100 %, specjalnie zmiękczana apreturą wykończeniową, miękka w dotyku, nie mnąca się, posiada gęsty splot, niski stopień prześwitywania, nitka popelinowa, gramatura 165, posiada certyfikat Oeko Tex, dwustronna w kolorze czarno-granatowym, z czarną gumką, pakowana w osobne woreczki. Rozmiar średni: szerokość: 190 mm, długość: 130 mm (w najdłuższym miejscu), bok: 50 mm ± 5 mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237240-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach