Przetargi.pl
Dostarczenie 13 rodzajów materiałów promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-002 Warszawa, Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 224 232 , fax. 226 224 732
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 62 a
  02-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 224 232, fax. 226 224 732
  REGON: 16122452000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcps.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie 13 rodzajów materiałów promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostarczenie 13 rodzajów materiałów promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach