Przetargi.pl
Dostarczanie ciepła do budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz hali sportowej w sezonie grzewczym 2021/2022

Gmina Jedwabno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-122 Jedwabno, Warmińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/6213045, 89/6213045 , fax. 89/6213095
 • Data zamieszczenia: 2021-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedwabno
  Warmińska 2
  12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/6213045, 89/6213045, fax. 89/6213095
  REGON: 510749909
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczanie ciepła do budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz hali sportowej w sezonie grzewczym 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz budynku hali przy użyciu kotłowni olejowej i sieci grzewczej kotłowni zlokalizowanej przy ul. Polnej 1 w Jedwabnie, w sezonie grzewczym 2021/2022. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach