Przetargi.pl
Dodatkowa dezynfekcja w budynkach Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2022-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dodatkowa dezynfekcja w budynkach Urzędu Miasta Poznania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa cyklicznych dezynfekcji środkami specjalistycznymi w budynkach Urzędu Miasta Poznania, związana z zagrożeniem koronawirusa 2019-nCoV - wykonywanie dezynfekcji części wspólnych i ogólnodostępnych budynków (blaty, meble, poręcze, klamki, drzwi, windy, toalety). Budynki Libelta 16/20 oraz Gronowa 22 - po jednej dodatkowej dezynfekcji, budynki Matejki 50, Słowackiego 22, 28 Czerwca 1956 - w ramach serwisu dziennego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach