Przetargi.pl
Digitalizacja dokumentów PZGiK wraz z przeprowadzeniem zasilenia bazy danych Powiatu Żnińskiego.

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Potockiego 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523031 100 , fax. 523031302
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  Potockiego 1
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523031 100, fax. 523031302
  REGON: 092351162
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Digitalizacja dokumentów PZGiK wraz z przeprowadzeniem zasilenia bazy danych Powiatu Żnińskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja dokumentów PZGiK wraz z przeprowadzeniem zasilenia bazy danych Powiatu Żnińskiego, uzupełnienie oraz wykonanie działań harmonizujących zbiory danych dokumentacji cyfrowej funkcjonującej w BDPZGiK. W ujęciu ogólnym, w ramach działań digitalizacji dokumentów należy wykonać następujące czynność: 1) wykonanie czynności dostosowujących dokumenty cyfrowe do wymogów WT,2) przeniesienie dokumentów analogowych do kopii cyfrowych,3) organizacja kopii cyfrowych w dokumenty cyfrowe,4) indeksacja opisowa dokumentów cyfrowych,5) indeksacja przestrzenna dokumentów cyfrowych,6) przygotowanie kopii plikowej dokumentów cyfrowych,7) integracja dokumentów cyfrowych z BDPZGiK. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne) został zawarty w załączniku nr 4 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72314000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach