Przetargi.pl
Dezynfekcja covid-19

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2021-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dezynfekcja covid-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naniesienie preparatu dezynfekującego metodą zamgławiania lub ULV na powierzchnię podłogi ściany oraz całego wyposażenia pomieszczeń i pozostawienia na okres zaleconej karencji: - Komisariat Policji w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 38- pom.1 , parter – 212 m2 - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Wandy Panfil 44 – pomieszczenia 1,2,5,6,7,8,łazienki,pomieszczenie zatrzymań magazyn, 16,17,18,19,20,8,9,10,17,19,3,31,32,hol,wejście – 1 165 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90921000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach