Przetargi.pl
CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH - sparwa 104/2019

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2019-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH - sparwa 104/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie urządzeń sozotechnicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III SIWZ oraz warunkami świadczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych obejmuje: całkowite opróżnienie zbiorników, sprawdzanie drożności wlot-wylot czyszczenie poszczególnych elementów składowych urządzeń, napełnienie zbiorników wodą (wodę do zalania zbiorników po wykonanej usłudze Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt), ocena szczelności (wynik z dokonanej oceny szczelności oraz oceny ogólnego stanu technologicznego urządzenia Wykonawca określi w formie pisemnej dla każdego urządzenia osobno - jeżeli dotyczy). uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia. 2.Wykaz miejsc wykonywania usługi wraz z urządzeniami lub obiektem przeznaczonym do czyszczenia, krotnością czyszczenia oraz ich objętością czynną w roku 2020: Lp.Nr kompleksu / adres urządzenia lub obiekt przeznaczone do czyszczenia Objętość czynna urządzenia (m3)Krotność czyszczenia w ciągu roku (Kwartały czyszczenia danego urządzenia) GRUPA 1.Kompleks wojskowy Grupa gmina Dragacz Odstojnik wód popłucznych 4,5 1 ( III) 2.Łapacz tłuszczu nr 1 bud.1 1,3 4 ( I,II,III,IV); 3. Łapacz tłuszczu nr 2 bud. 94 1,3 4 (I,II,III,IV); 4. PSO w bud. 174 2,5 2 ( II,IV); 5. łapacz piasku wraz z 20 wpustami ulicznymi 4,1 1 (III); 6. Łapacz błota i oleju przy bud.20 3,5 2 ( II, IV;) 7.Myjnia samochodowa 32,4 2 (II ,IV ); BRODNICA 8. Kompleks wojskowy Brodnica ul. Czwartaków Separator substancji ropopochodnych 1,7 1 (III); 9. łapacz błota i oleju park samochodowy 5,2 1 (III); 10. Łapacz błota i oleju bud. 51 45 1 (III); 11. Łapacz tłuszczu Nr 3 przy bud. 17 6 4 ( I,II,III,IV); 12.Łapacz skrobii bud. 17 2,5 4 (I,II,III,IV); 13.przepompownia przy bud. 17 6 4 (I,II,III,IV); 14.łapacz błota i oleju przy bud. 16 67 1 (III); 15.Łapacz tłuszczu nr 1 przy bud. 17 2,83 4 (I, II,III,IV); 16.Komleks wojskowy Brodnica ul. Targowa Łapacz błota i oleju bud. 3 PSO 1,5 1 ( III) 17. Łapacz błota i oleju bud. 9 ( kontenerowa stacja paliw) 2,4 1 (III) CHEŁMNO 18. Kompleks wojskowy Chełmno ul. Al. 3- go Maja wody popłuczne ; z odżelaziacza i odmanganiacza 6,7 1 (II); 19. Łapacz błota i oleju 21,87 1 ( III); 20.Łapacz skrobi 1,82 2 ( II,IV); 21. Łapacz tłuszczu 5 2 ( II,IV); 22. Kompleks wojskowy Chełmno ul. Biskupia 15-23 Łapacz błota i oleju 23,6 1 ( III); 23. Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno wody popłuczne z odżelaziacza i odmanganiacza 3 1 (II) 24. Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno Neutralizator przy bud. 22 1 1 (II) 25. Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno Piaskownik 2 1 (III) 26. Łapacz błota i oleju 21 1 ( III) 27. Separator produktów naftowych 2 1 ( III); GRUDZIĄDZ 28. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Czwartaków Separator produktów naftowych bud. 28 3,62 2 ( II,IV); 29. łapacz błota i oleju przy bud. 28 2,9 2 ( II,IV); 30.Łapacz błota i oleju przy bud. 29 3 2 ( II,IV); 31.Piaskownik z kratą bud. 29 0,6 2 ( II,IV); 32.Osadnik przepływowy OP 4,25 1 ( III); 33.Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Legionów Łapacz błota i oleju z kratą bud. nr 88 1,8 1 ( III); 34.Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Jagiełły Łapacz tłuszczu bud. 5 1,2 4 ( I,II,III,IV); 35.Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Jagielończyka Łapacz tłuszczu bud. 3 2,2 1 (III); 36.Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Bema Łapacz tłuszczu bud. 2 5,3 3 ( II,III,IV); 37.Łapacz błota i oleju bud. 19 5,3 1 ( III); 38.Kompleks wojskowy Grudziądz ul.Anny Walentynowicz Separator produktów naftowych przy bud. nr 4 1,8 2 ( II,IV); 39. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Hallera Łapacz błota i oleju bud. 14 2,72 1 ( III) 40. Piaskowniki przy bud. 13,14,15,38,20 (13 szt. po 3,5m3) 45,5 1(III) 41. Łapacz błota i oleju bud. 64 22,8 1 ( III) GARDEJA gm. ROGÓŹNO 42. Kompleks wojskowy, Skład Gardeja Separator produktów naftowych przy bud.8 9,7 2 ( II,IV) 43. odstojnik wód popłucznych 10,8 1 ( III) 44.Separator produktów naftowych przy bud. 24 0,55 2 (II, IV) RAZEM W ROKU 2020: urządzenia typu łapacze błota i oleju, piaskowniki, separatory produktów naftowych, myjnie samochodowe 396,63 m3 urządzenia typu łapacz tłuszczu i skrobi 92,26 m3 urządzenia typu odstojniki wód popłuczn. z procesu płukania odżelaziacza i odmanganiacza, neutralizatory 54,25 m3 Ilości podane w tabeli powyżej oraz zawarte w „Wykazie cenowym” (treść § 7 ust. 1 umowy) są ilościami szacunkowymi wynikającymi z dotychczasowej realizacji czynności czyszczenia urządzeń sozotechnicznych w kompleksach wojskowych za dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem planowanej realizacji na lata kolejne. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktyczną ilość wykonanej usługi. Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie do wysokości faktycznych potrzeb w okresie obowiązywania umowy i posiadanych środków finansowych. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację umowy w przypadku realizacji umowy o zakresie mniejszym niż określono treścią umowy. 3.Wykaz miejsc wykonywania usługi wraz z urządzeniami lub obiektem przeznaczonym do czyszczenia, krotnością czyszczenia oraz ich objętością czynną w roku 2021: Lp. Nr kompleksu / adres urządzenia lub obiekt przeznaczone do czyszczenia Objętość czynna urządzenia (m3) Krotność czyszczenia w ciągu roku (Kwartały czyszczenia danego urządzenia) GRUPA 1. Kompleks wojskowy Grupa gmina Dragacz Odstojnik wód popłucznych 4,5 1 ( III); 2. Łapacz tłuszczu nr 1 bud.1 1,3 4 ( I,II,III,IV) ; 3. Łapacz tłuszczu nr 2 bud. 94 1,3 4 (I,II,III,IV); 4. PSO w bud. 174 2,5 2 ( II,IV); 5. łapacz piasku wraz z 20 wpustami ulicznymi 4,1 1 (III); 6. Łapacz błota i oleju przy bud.20 3,5 2 ( II, IV); 7. Myjnia samochodowa 32,4 2 (II ,IV ); BRODNICA 8. Kompleks wojskowy Brodnica ul. Czwartaków Separator substancji ropopochodnych 1,7 1 (III); 9. łapacz błota i oleju park samochodowy 5,2 1 (III); 10. Łapacz błota i oleju bud. 51 45 1 (III); 11. Łapacz tłuszczu Nr 3 przy bud. 17 6 4 ( I,II,III,IV); 12. Łapacz skrobii bud. 17 2,5 4 (I,II,III,IV); 13. przepompownia przy bud. 17 64 (I,II,III,IV); 14. łapacz błota i oleju przy bud. 16 67 1 (III); 15. Łapacz tłuszczu nr 1 przy bud. 17 2,83 4 (I, II,III,IV); 16. Komleks wojskowy Brodnica ul. Targowa Łapacz błota i oleju bud. 3 PSO 1,5 1 ( III); 17. Łapacz błota i oleju bud. 9 ( kontenerowa stacja paliw) 2,4 1 (III); CHEŁMNO 18. Kompleks wojskowy Chełmno ul. Al. 3- go Maja wody popłuczne z odżelaziacza i odmanganiacza 6,7 1 (II) 19. Łapacz błota i oleju 21,87 1 ( III); 20. Łapacz skrobi 1,82 2 ( II,IV); 21. Łapacz tłuszczu 5 2 ( II,IV); 22. Kompleks wojskowy Chełmno ul. Biskupia 15-23 Łapacz błota i oleju 23,6 1 ( III) 23. Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno wody popłuczne z odżelaziacza i odmanganiacza 3 1 (II); 24.Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno Neutralizator przy bud. 22 1 1 (II); 25. Kompleks wojskowy Chełmno- Grubno Piaskownik 2 1 (III); 26. Łapacz błota i oleju 21 1 ( III); 27. Separator produktów naftowych 2 1 ( III) GRUDZIĄDZ 28. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Czwartaków Separator produktów naftowych bud. 28 3,62 2 ( II,IV); 29. łapacz błota i oleju przy bud. 28 2,9 2 ( II,IV); 30. Łapacz błota i oleju przy bud. 29 3 2 ( II,IV) 31. Piaskownik z kratą bud. 29 0,6 2 ( II,IV) 32. Osadnik przepływowy OP 4,25 1 ( III) 33. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Legionów Łapacz błota i oleju z kratą bud. nr 88 1,8 1 ( III) 34. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Jagiełły Łapacz tłuszczu bud. 5 1,2 4 ( I,II,III,IV); 35. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Bema Łapacz tłuszczu bud. 2 5,3 3 ( II,III,IV); 37. Łapacz błota i oleju bud. 19 5,3 1 ( III); 38. Kompleks wojskowy Grudziądz ul. Anny Walentynowicz Separator produktów naftowych przy bud. nr 4 1,8 2 ( II,IV); 39. Kompleks wojskowy Grudziądz ul.Hallera Łapacz błota i oleju bud. 14 2,72 1 ( III); 40. Piaskowniki przy bud. 13,14,15,38,20 (13 szt. po 3,5m3) 45,5 1(III); 41. Łapacz błota i oleju bud. 64 22,8 1 ( III); GARDEJA gm. ROGÓŹNO 42. Kompleks wojskowy Skład Gardeja Separator produktów naftowych przy bud.8 9,7 2 ( II,IV); 43. odstojnik wód popłucznych 10,8 1 ( III); 44. Separator produktów naftowych przy bud. 24 0,55 2 (II, IV); RAZEM W ROKU 2021: urządzenia typu łapacze błota i oleju, piaskowniki, separatory produktów naftowych, myjnie samochodowe 396,63 m3 urządzenia typu łapacz tłuszczu i skrobi 92,26 m3 urządzenia typu odstojniki wód popłuczn. z procesu płukania odżelaziacza i odmanganiacza, neutralizatory 54,25 m3 Ilości podane w tabeli powyżej oraz zawarte w „Wykazie cenowym” (treść § 7 ust. 1 umowy) są ilościami szacunkowymi wynikającymi z dotychczasowej realizacji czynności czyszczenia urządzeń sozotechnicznych w kompleksach wojskowych za dany rok kalendarzowy z uwzględnieniem planowanej realizacji na lata kolejne. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za faktyczną ilość wykonanej usługi. Wykonanie usługi będzie następowało sukcesywnie do wysokości faktycznych potrzeb w okresie obowiązywania umowy i posiadanych środków finansowych. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację umowy w przypadku realizacji umowy o zakresie mniejszym niż określono treścią umowy. 4. Wykonawca usługi jest wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 j.t.). Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne powstających w trakcie wykonywania usługi odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 r. poz. 1396 j.t.)  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 j.t.) 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób (po wykonaniu usługi) postępowania z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi. 2) Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług. 3) Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać prace na terenach kompleksów wojskowych winni przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz być ubrani w odpowiednią odzież ochronną (oznakowaną np. logiem, nazwą firmy) oraz stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno–porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów o ochronie informacji niejawnych. 5. Wykonawca winien: posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń wskazanych w treści § 2 ust. 7 i 8 OWU w zależności od charakteru prowadzonej działalności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 j.t.) ważne do 30.11.2021 r. lub w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada powyższego zezwolenia posiadać, przez okres trwania umowy zawartej z Zamawiającym, aktualną umowę z firmą/podwykonawcą posiadającym przedmiotowe zezwolenie w zakresie przetwarzania odpadów powstałych w wyniku czyszczenia urządzeń wskazanych w treści § 2 ust. 7 i 8 OWU wydane przez właściwe organy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 j.t.)” /powyższe należy wskazać w treści załącznika nr 3 do SIWZ poz. 19/ Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek przedłożenia powyższych dokumentów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 6.000,00 zł. 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 3.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310). 5.W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 54 1010 1078 0105 5913 9120 2000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia przez Wykonawców szczególnych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy – według wzoru określonego Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru określonego Załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy). 5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Ustawy oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione jak powyżej przez Wykonawcę. 3) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy. 6.. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego – www.13wog.wp.mil.pl, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach