Przetargi.pl
COV/1/2022 Dostawa ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-531 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 371 322 , fax. 426 371 322
 • Data zamieszczenia: 2022-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
  Wólczańska 191
  90-531 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 371 322, fax. 426 371 322
  REGON: 47165836000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  COV/1/2022 Dostawa ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest dostawa ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi na warunkach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do zaproszenia i postanowieniach umownych – załącznik nr 3 do zaproszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach