Przetargi.pl
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej

TBS w Ustroniu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48508265110 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TBS w Ustroniu Sp. z o.o.
  Rynek 4
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. +48508265110, fax. -
  REGON: 72468253000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbs.ustron.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w Ustroniu Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej. Zabudowa składa się z dwóch budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, parkingu, zjazdu z drogi publicznej, układu chodników komunikujących budynki i parkingi. Każdy budynek - segment posiada oddzielne wejście oraz kondygnacje skomunikowane pionowo klatką schodową. Budynek obejmujący segmenty „A” i „B” z łącznie 24 mieszkaniami,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach