Przetargi.pl
„Budowa wież widokowych i wiat wypoczynkowych na terenie gmin: Drohiczyn, Janów Podlaski, Korczew, Mircze, Sarnaki, Siemiatycze” z podziałem na 6 części

Gmina Drohiczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 557 135 , fax. 085 655 70 80
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drohiczyn
  ul. Kraszewskiego 5
  17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie
  tel. 856 557 135, fax. 085 655 70 80
  REGON: 50659059000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wież widokowych i wiat wypoczynkowych na terenie gmin: Drohiczyn, Janów Podlaski, Korczew, Mircze, Sarnaki, Siemiatycze” z podziałem na 6 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Drohiczyn” Lokalizacja: nr geod. dz. 645/2, ul. Sportowa, 17-312 Drohiczyn Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 34,44 m2 - kubatura 140,00 m3 - wysokość obiektu 4,47 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Część 2 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Janów Podlaski” Lokalizacja: nr geod. dz. 76, 21-505 Janów Podlaski Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 34,44 m2 - kubatura 147,00 m3 - wysokość obiektu 4,47 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Część 3 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Korczew” Lokalizacja: nr geod. dz. 91, Laskowice, 08-108 Korczew Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 36,3 m2 - kubatura 147,00 m3 - wysokość obiektu 5,17 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Część 4 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Mircze” Lokalizacja: nr geod. dz. 781/7, Kryłów, 22-530 Mircze Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 34,44 m2 - kubatura 147,00 m3 - wysokość obiektu 4,47 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Część 5 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Sarnaki” Lokalizacja: nr geod. dz. 1284/35, Serpelice, 08-220 Sarnaki Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 36,3 m2 - kubatura 147,00 m3 - wysokość obiektu 5,17 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Część 6 „Budowa wiaty wypoczynkowej i wieży widokowej na terenie gminy Siemiatycze” Lokalizacja: nr geod. dz. 269, Ogrodniki, 17-300 Siemiatycze Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty wypoczynkowej przeznaczonej do schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz krótkiego odpoczynku, przygotowania i spożycia posiłku. Wiata w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 x 8,2m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych, dachem dwuspadowym, o kącie nachylenia 40°. Konstrukcję wsporczą wiaty stanowią drewniane słupy oparte na punktowym fundamencie betonowym. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy 34,44 m2 - kubatura 147,00 m3 - wysokość obiektu 4,47 m Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej przeznaczonej do obserwacji walorów krajobrazowych okolicznych terenów w tym doliny rzeki Bug. Wieża w rzucie ma kształt trójkąta równobocznego o boku ok. 8.5m, jest obiektem drewnianym, o ścianach otwartych. Konstrukcję wieży stanowi sztywno utwierdzony w gruncie trójkątny trzon, stanowiący przestrzenną kratownicę, pomost widokowy oraz klatka schodowa. Wieża zwieńczona dachem jednopołaciowym o spadku 15%. Dach pokryty papą termozgrzewalną. Całkowita wysokość konstrukcji wieży wynosi 19,50m n.p.t. Zestawienie powierzchni i kubatury: - pow. zabudowy: 35,80 m2 - kubatura: 670,00 m3 Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, w skład której wchodzą również załączniki: przedmiary, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa, STWiORB i wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalizacji, której dotyczy niniejsze zamówienie. Zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych. 1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne”. 2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach do SIWZ (w szczególności: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót) wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A ustawy pzp (zatrudnianie osób na umowę o pracę) 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierujących budową), wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że ujęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty) winno być złożone wraz z ofertą. 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach