Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Romany, Lipowa Góra Wschodnia – Etap II

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Łomżyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584 , fax. 896 232 592
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  Łomżyńska 3
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, fax. 896 232 592
  REGON: 54376900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Romany, Lipowa Góra Wschodnia – Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Romany, Lipowa Góra Wschodnia – Etap II. Zakres zamówienia obejmuje: I. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1. Rury PVC-U typ SN8 o śr. 200 mm - 5 900 m 2. Rury PVC-U typ SN8 o śr. 160 mm - 128 m 3. Studnie kanalizacyjne żelbetowe o śr 1000 mm - 12 kpl. 4. Studnia kanalizacyjna żelbetowa o śr. 1200 mm - 6 kpl. 5. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o śr. 425 mm - 241 kpl. II. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 1. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 110 mm - 1 699 m 2. Rury PE100 SDR17 PN10 RCdn 110 mm - 219 m 3. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 90 mm - 701 m 4. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 75 mm - 133 m 5. Rury PE100 SDR17 PN10 dn 50 mm - 324 m 6. Rury PE100 SDR17 PN10 RCdn 50 mm - 37 m 7. Przepompownia ścieków sieciowa - 8 kpl. 8. Przepompownia ścieków przydomowa - 4 szt. 9. Studnia odpowietrzająca - 3 kpl. III. Odtworzenie nawierzchni dróg żwirowych wraz z formowaniem nowej drogi IV. Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach