Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych

Gmina Ciechanów ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6722646 w. 116 , fax. 023 6722646 w. 103
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanów
  ul. Fabryczna 8
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6722646 w. 116, fax. 023 6722646 w. 103
  REGON: 13037800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaciechanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza kablowego szafą sterowania oświetleniem, Budowa linii kablowej na oświetlenie, Budowa słupów oświetleniowych z oprawami, Uziemienie , Obsługa geodezyjna Przedmiot w/w zamówienia składa się z 9 zadań, każde z odrębnym zgłoszeniem robót zaakceptowanym przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Zadanie nr 1. Budowa oświetlenia w m. Pęchcin Przyłącze kablowe YAKXS 4x25 mm² długość kabla 4 m Złącze kablowe rozdzielczo sterownicze oświetleniowe 1 szt Linia kablowa YAKXS 4x25mm² długość kabla 72m plus 540 m Słupy oświetleniowe H= 8 m z oprawami 16 szt plus 2 sztuki Zadanie Nr 2. Budowa oświetlenia w m. Kargoszyn ul. Świerkowa Złącza kablowe rozdzielczo sterownicze oświetleniowe 1 szt Linia kablowa YAKXS 4x25mm² dł. kabla 305m Latarnie z oprawami led 48W 9 sztuk Zadanie Nr.3 Budowa oświetlenia w m Przążewo Przyłącze kablowe YAKXS 4x25 mm² długość kabla 3m Złącze kablowe rozdzielczo sterownicze oświetleniowe 1 szt Linia kablowa YAKXS 4x25mm² długość kabla 241 m Latarnie oświetleniowe z oprawami LED 60W 7 szt Zadanie nr 4. Budowa oświetlenia ul Partyzantów Gąski Linia kablowa YAKXS 4x25mm² długość kabla 469 m Latarnie oświetleniowe z oprawami Led 60W 11 sztuk ZADANIE nr 5 Budowa oświetlenia ul. Leśna Gąski Linia kablowa YAKXS 4x25 mm2 obw. kier. ul. Główna (długość kabla 266 m); Latarnie oświetleniowe z oprawami LED 60 W 6 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach