Przetargi.pl
Budowa lądowiska SOR przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5 , fax. 774 612 763
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Opolska 36 A
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, fax. 774 612 763
  REGON: 31158500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa lądowiska SOR przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa całodobowego lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, wraz z oświetleniem nocnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45235110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach