Przetargi.pl
BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZNCE WRAZ Z MAGAZYNEM PRZECIWPOWODZIOWYM

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6399250 , fax. (12)6399259
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
  ul. Zarzecze 106
  30-134 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6399250, fax. (12)6399259
  REGON: 35013258400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZNCE WRAZ Z MAGAZYNEM PRZECIWPOWODZIOWYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa obiektu o funkcji strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, magazynem przeciwpowodziowym z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, energii elektrycznej i słaboprądowej, instalacji fotowoltaicznej, gazu, wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczej, sprężonego powietrza i masztu antenowego. Budowa instalacji zewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, energii elektrycznej, teletechnicznej, budowa podziemnego zbiornika o funkcji: zbiornika retencyjnego wód opadowych i zbiornika ppoż. wodnego z wylotem do studzienki rewizyjnej, budowa murów oporowych, chodników, opasek, placów manewrowych, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa masztu flagowego, budowa wiaty śmietnikowej, boiska sportowego, ogrodzenia na dz. 724/44, 722/15, 724/45, 724/46, 724/47, 722/16 w Wieliczce obr. 1 przy ul. Powstania Styczniowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach