Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice – Faza V”

Gmina Wielka Wieś ogłasza przetarg

 • Adres: 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4191704 wew. 130 , fax. 124 191 705
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Wieś
  Plac Wspólnoty 1
  32-085 Szyce, woj. małopolskie
  tel. 012 4191704 wew. 130, fax. 124 191 705
  REGON: 55178600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielka-wies.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Będkowice – Faza V”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY INWESTYCJI DLA MIEJSCOWOŚCI BĘDKOWICE, A ZAKRES I (termin realizacji do 31.05. 2021r.) Koszty kwalifikowane zaznaczono na kolor zielony 1. Kanalizacja sanitarna ul. Browar, Okupniki, Jaśminowa, Długa, Wiosenna, Brzozowa oraz część ul. Borowej 1.1.1 Rurociągi grawitacyjne z PVC ∅ 315 klasy 8 z litą ścianką Odcinki: S163-S159, S159-S157, S157-S179, S157-S152, S152-S145, 1.1.2 Rurociągi grawitacyjne z PVC ∅ 250 klasy 8 z litą ścianką Odcinki: S152-S190, S139-S129, S129-S127, S127-S124 1.1.3 Rurociągi grawitacyjne z PVC ∅ 200 klasy 8 z litą ścianką Odcinki: S143-S139, S139-S139d, S129-S335b, S127-S335, 1.1.4 Rurociągi grawitacyjne z kamionki ∅ 200 dla przewiertów Odcinki: S159-S176, S179-S180, S145-S144 1.1.5 Rurociągi ciśnieniowe z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, DN 63x3,8 Odcinki: S190-311, 311-305, 311-311’, 311’-armatura płucząca, 305-armatura płucząca, 1.1.6 Rurociągi ciśnieniowe z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, DN 90x5,4 Odcinki: S145-29 1.1.7 Rury osłonowe -  250 x 22,7 mm SDR 11 -  400 x 36,4 mm SDR 11 1.1.8 Armatura armatura napowietrzająco – odpowietrzająca armatura płucząca 1.1.9 Przewierty sterowane i przeciski pod drogą powiatową nr 2130 K - od projektowanej studzienki na działce nr 628/2 do studzienki na działce nr 326/8 - od projektowanej studzienki na działce nr 626/2 do studzienki na działce nr 325/1 - od działki nr 622 do działki 706 1.1.10 Odbudowa dróg gminnych po zrealizowanych pracach - odbudowa dróg asfaltowych w standardzie drogi asfaltowej, odbudowa dróg tłuczniowych w standardzie drogi tłuczniowej „po śladzie” tj. pas drogowy szerokości 2,0mb(zgodnie z postanowieniem WRLOŚ.7211.1.238.2011.ZO z dnia 19.08.2011r. oraz ze sposobem odbudowy drogi po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej znajdującym się w pliku „Drogi do odbudowy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice”. Destrukt asfaltowy należy wykorzystać do odtworzenia poboczy dróg, nadmiar złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 1.1.11. Odbudowa dróg powiatowych po zrealizowanych pracach - Roboty budowlane w granicach dróg oraz działek należących do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (dalej ZDPK) należy wykonać zgodnie z decyzją ZDPK z dnia 26.08.2011r. znak: ZDPK 4b/5201-1-191/11. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót (koszty ponosi Wykonawca) oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pokrywa Zamawiający). 1.1.12. Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy B ZAKRES II (termin realizacji do 31.10.2021r.) Koszty kwalifikowane zaznaczono na kolor niebieski 2. Kanalizacja sanitarna pozostała część ul. Borowej 1.2.1 Rurociągi grawitacyjne z PVC ∅ 250 klasy 8 z litą ścianką Odcinki: S124-S117, S117-PI, S117- S117’ (na działce nr 816) 1.2.2 Rurociągi ciśnieniowe z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, DN 90x5,4 Odcinki: 29-PI 1.2.3 Rury osłonowe -  250 x 22,7 mm SDR 11 długość 16,0mb, 3,5mb, 3,5mb -  400 x 36,4 mm SDR 11 długość 3,5mb, 3,5mb, 3,5mb, 3,5mb, 1.2.4 Armatura - armatura dla awaryjnego przetłaczania ścieków 1.2.5 Tłocznia ścieków PI 1. Tłocznia ścieków jako obiekt sieciowy projektowany indywidualnie ma być zgodna z PN-EN 752-6:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe”. 2. Wszystkie parametry tłoczni oraz wymiary i wykonania materiałowe mają być zgodne z projektem. 3. Konstrukcja tłoczni ścieków ma zapewnić realizację procesu pompowania w następujący sposób : ścieki dopływające grawitacyjnie do tłoczni trafiają do rozdzielacza, skąd grawitacyjnie dopływają do pionowych zbiorników separatorów części stałych wykonanych z PEHD które są zamontowane wewnątrz komory retencyjnej wykonanej również z PEHD. W separatorze części stałe zostają pośrednio odseparowane od płynu na elementach cedzących. Kula zwrotna swobodnie pływająca. Ścieki po odcedzeniu, pozbawione grubych frakcji stałych mogących zablokować pompy, dopływają grawitacyjnie poprzez pompy do komory retencyjnej. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu ścieków w komorze retencyjnej swobodnie pływająca kula zwrotna w zbiorniku separatora części stałych jest dociskana wyporem cieczy do gniazda wlotowego. Czujnik poziomu ma dać sygnał do włączenia jednej z pomp (naprzemiennie). Pompa przepompowuje ścieki wstępnie podczyszczone z komory retencyjnej do zbiornika separatora części stałych, z którego zostają wypłukane części stałe odcedzone w nim w cyklu napełniania i przetłoczone do rurociągu tłocznego. 4. Każdej pompie przyporządkowany jest jeden separator części stałych w którym zostają odseparowane części stałe, nie przepływając przez pompy. 5. Elementy cedzące części stałe w zbiorniku separatora części stałych mają mieć konstrukcję zapewniającą podczas pompowania pełny swobodny przelot, bez żadnych elementów stałych typu sito lub krata pozostających na stałe w strumieniu pompowanej cieczy i mogących zablokować przepływ ścieków. 6. Każdy separator części stałych musi posiadać własne urządzenie odcinające umożliwiające niezależne zamknięcie dopływu ścieków do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i dostęp do wnętrza tego separatora bez konieczności wyłączania całej tłoczni z ruchu ( przy dopływających ściekach i pracującej drugiej pompie współpracującej z drugim separatorem części stałych). 7. Tłocznia ma być dostarczona na miejsce posadowienia jako kompletnie zmontowany i wyposażony obiekt, posiadający oznaczenie CE, z zamontowanym w całości kompletnym wyposażeniem wewnętrznym w zintegrowanej monolitycznej studni podziemnej wykonanej z rury strukturalnej z PEHD, do posadowienia w wykopie bez dodatkowej osłony, którego statyka gwarantuje odporność na działanie gruntu i wód gruntowych. 8. Nie dopuszcza się składania elementów wyposażenia tłoczni na budowie, obiekt ma być zmontowany fabrycznie z kompletnym wyposażeniem w studni PEHD lub polimerobetonowej. 9. Komora podziemna ( studnia ) ma być wykonana z rury wielowarstwowej strukturalnej z PEHD lub polimerobetonu (bez zmiany średnicy). Jej konstrukcja ma być monolityczna. 10. Tłocznia ma gwarantować odporność studni z PEHD lub polimerobetonu na działanie gruntu, wód gruntowych i obciążeń komunikacyjnych obliczeniami statycznymi. 11. Producent tłoczni ma zagwarantować, że konstrukcja studni jest odporna na działanie z zewnątrz gruntu i wód gruntowych, i że nie powstaną w niej odkształcenia i przecieki., co udokumentuje adresami minimum 5 obiektów referencyjnych zrealizowanych z tłoczniami z PEHD i starszych niż 3 lata. 12. Średnice wewnętrzne studni podziemnych tłoczni mają być zgodne z projektem 13. Górna część studni z PEHD ma być przykryta płytą z PEHD o odpowiedniej średnicy, a na powierzchnię ma wystawać właz oraz kominki wentylacji i odpowietrzenia. 14. Właz ma być wykonany min. ze stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) i mieć podwójne ścianki pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji przeciwwilgociowej. Właz ma mieć kominek wywiewny średnicy 150 mm. We włazie ma być zamontowany zamek ze specjalnym kluczem i nakrętką zabezpieczającą. Właz ma mieć zabezpieczenie przed opadaniem z amortyzatorem gazowym z zapadką mechaniczną blokującą właz w położeniu otwartym. W przypadku zastosowania włazu przejezdnego, to wykonawca musi wykonać płytę betonową odciążającą do przejęcia nacisku włazu na grunt 15. Studnia podziemna tłoczni ma być wyposażona w : - wentylację grawitacyjną - wentylator mechaniczny włączany wraz z włączeniem oświetlenia - drabinkę ze stali nierdzewnej min. X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) szer. 40 cm, ze szczeblami antypoślizgowymi i wysuwaną poręczą. - oświetlenie włączane w szafie sterującej, 1 x 58 W lub 2 x 36 W / 230V, z oprawką zabezpieczoną przed wilgocią, zabezpieczone obwodem różnicowo-prądowym - W dnie studni z PEHD ma być wykonana studzienka na pomocniczą pompę odwadniającą sterowaną 3 prętowym systemem elektrod. Nie jest dopuszczalne sterowanie pływakiem. Pompa ma odprowadzać skropliny do rury odpowietrzającej komorę retencyjną powyżej poziomu cofki 16. Komora retencyjna ścieków oraz orurowanie w tłoczni mają być wykonane z materiałów dających trwałą odporność na korozję bez konieczności uzupełniania powłok lub konserwacji. Dlatego komora retencyjna oraz orurowanie mają być wykonane z PEHD. Dopuszcza się również wykonanie ze stali kwasoodpornej zgodnie z PN-EN 10088 typ 1.4571 (AISI 316 TI). Nie jest dopuszczalne stosowanie na komorę retencyjną ścieków i orurowanie popularnej stali nierdzewnej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN 10088, lub innych stali zabezpieczonych antykorozyjnie) 17. Łączenie rur z PEHD ma być wykonane mufami elektrooporowymi. Złącza czołowe dopuszcza się tylko w miejscach możliwych do obróbki od wewnątrz. 18. Komora retencyjna ma być gazoszczelna, i w górnej części ma być wyposażona w trzy otwory rewizyjne. 19. Jako czujnik poziomu należy zastosować sondę hydrostatyczną 4-20 mA w wykonaniu beziskrowym, zamontowaną w rurze osłonowej. 20. Orurowanie i armatura mają mieś średnice zgodne z projektem 21. Wykonawca robót budowlanych musi wykonać pierścień dociążający z betonu na zewnątrz studni podziemnej, zabezpieczający studnię podziemną przed wyporem wody gruntowej. Jego wymiary należy uzgodnić z producentem tłoczni. 1.2.5.2.Wymagania dla pomp do tłoczni ścieków: 1. Pompy mają pracować w ustawieniu suchym, i włączać się naprzemiennie w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku retencyjnym. 2. Zastosowane pompy muszą być przeznaczone do pompowania ścieków. 3. Pompy mają mieć korpusy z króćcem ssawnym i króćcem tłocznym nie mniejsze niż DN 80 mm 4. Pompy muszą posiać stopień ochrony IP65, Silniki pomp mają mieć uzwojenia elektryczne z wbudowanymi 3 szt. termistorami PTC, a w urządzeniu sterującym ma być odpowiednie urządzenie wyzwalające. 5. Silniki pomp mają być przeznaczone do trybu pracy S1 w ustawieniu na sucho. 1.2.5.3.System monitoringu: Tłocznie ścieków należy wyposażyć oraz uruchomić w ramach systemu monitorowania i zdalnego sterowania i włączyć do istniejącego systemu na terenie gminy. 1.2.6 Odbudowa dróg gminnych po zrealizowanych pracach - odbudowa dróg asfaltowych w standardzie drogi asfaltowej, odbudowa dróg tłuczniowych w standardzie drogi tłuczniowej „po śladzie” tj. pas drogowy szerokości 2,0mb (zgodnie z postanowieniem WRLOŚ.7211.1.238.2011.ZO z dnia 19.08.2011r. oraz ze sposobem odbudowy drogi po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej znajdującym się w pliku „Drogi do odbudowy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice”. Destrukt asfaltowy należy wykorzystać do odtworzenia poboczy dróg, nadmiar złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 1.2.7 Odbudowa dróg powiatowych po zrealizowanych pracach Roboty budowlane w granicach dróg oraz działek należących do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego (dalej ZDPK) należy wykonać zgodnie z decyzją ZDPK z dnia 26.08.2011r. znak: ZDPK 4b/5201-1-191/11. Wykonawca zwraca uwagę na konieczność uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót (koszty ponosi Wykonawca) oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pokrywa Zamawiający). 1.2.8 Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy C ZAKRES I (termin realizacji do 31.05. 2021r.) Koszty niekwalifikowane zaznaczono na kolor żółty 2. Kanalizacja sanitarna ul. Browar, Okupniki, Jaśminowa, Długa, Wiosenna, Brzozowa oraz część ul. Borowej 2.1.1 Rurociągi grawitacyjne PVC DN klasy S (SDR 34,SN8)  160x4,7 mm Odcinki: S143’-S143’’, S142-S142’, S139d-S139d’, S138-S138’, S136-S136’, S134-S134’, S133-S133’, S132-S132’, S129-S129’, S128-S128’, S127-S127’, S126-S126’, S125-S125’, S124-S124’, S124-S124”, S335-S335’, S144’-S144”, S146-S146’, S147-S147’, S148-S148’, S149-S149’, S150-S150’, S151-S151’, S154-S154’, S188-S188’, S189-S189’, S189-S189”, S190-S190’, 2.1.2 Rurociągi grawitacyjne PVC DN klasy S (SDR 34,SN8)  200x5,9 mm Odcinki: S143-S143’, S126-S126’’, S144-S144’, S146-S146”, S176-S176’, S176’-S176”, S176’-S176”’, 2.1.3 Rurociągi ciśnieniowe z polietylenu PE – HD klasa PE 100 SDR 17, DN 50x3,0 Odcinki: 314-13, 313-12, 312-11, 311’-9, armatura płucząca-10, 308-8, 305-7, 2.1.4 Rury osłonowe -  250 x 22,7 mm SDR 11 -  400 x 36,4 mm SDR 11 2.1.5.Pompownie przydomowe wraz z zasilaniem elektrycznym - Dostawa i montaż kompletnych przydomowych przepompowni ścieków, z zatopioną jedną pompą wirową w zbiorniku PEHD DN minimum 800 mm (wyposażone w sprzęgło nadwodne) wraz z pełnym zasilaniem energetycznym i sterowaniem pracą pomp. 2.1.6 Roboty odtworzeniowe drogi asfaltowej i poboczy - odbudowa dróg asfaltowych w standardzie drogi asfaltowej, odbudowa dróg tłuczniowych w standardzie drogi tłuczniowej w zakresie pozostałej szerokości (pas drogowy z wyłączeniem „po śladzie”) pasa drogowego (zgodnie z postanowieniem WRLOŚ.7211.1.238.2011.ZO z dnia 19.08.2011r. oraz ze sposobem odbudowy drogi po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej znajdującym się w pliku „Drogi do odbudowy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice”. Destrukt asfaltowy należy wykorzystać do odtworzenia poboczy dróg, nadmiar złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2.1.7 Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy D ZAKRES II (termin realizacji do 31.10.2021r.) Koszty niekwalifikowane zaznaczono na kolor fioletowy 2. Kanalizacja sanitarna pozostała część ul. Borowej 2.2.1. Rurociągi grawitacyjne PVC DN klasy S (SDR 34,SN8)  160x4,7 mm Odcinki: S123-S123’, S121-S121’, S120-S120’, S118-S118’, S118-S118”, S117a-S117a’, S115-S115’, S114-S114’, S113-S113’, S112-S112’, S111-S111’, S110-S110’, S110-S110”, 2.2.2 Rurociągi grawitacyjne PVC DN klasy S (SDR 34,SN8)  200x5,9 mm Odcinki: S122-S122’, 2.2.3 Rurociągi grawitacyjne z PVC ∅ 250 klasy 8 z litą ścianką Odcinki: S117’ (na działce nr 816) – S117a, S117a – S117a’ 2.2.4 Rury osłonowe -  400 x 36,4 mm SDR 11 2.2.5 Roboty odtworzeniowe drogi asfaltowej i poboczy - odbudowa dróg asfaltowych w standardzie drogi asfaltowej, odbudowa dróg tłuczniowych w standardzie drogi tłuczniowej w zakresie pozostałej szerokości (pas drogowy z wyłączeniem „po śladzie”) pasa drogowego (zgodnie z postanowieniem WRLOŚ.7211.1.238.2011.ZO z dnia 19.08.2011r. oraz ze sposobem odbudowy drogi po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej znajdującym się w pliku „Drogi do odbudowy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice”. Destrukt asfaltowy należy wykorzystać do odtworzenia poboczy dróg, nadmiar złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2.2.6 Odtworzenie terenu do stanu sprzed budowy E DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 2. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził na obiekcie wizję lokalną i zapoznał się ze stanem faktycznym oraz posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę. 3. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi teren inwestycji znajduje się na obszarze ochrony archeologicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś. Do Zamawiającego należeć będzie: powiadomienie o rozpoczęciu robót, zapewnienie nadzoru archeologicznego na własny koszt, a następnie po zrealizowaniu inwestycji zgłoszeniu zakończenia prac do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 4. Parametry techniczne jakie powinny spełniać żelbetowe – prefabrykowane studzienki kanalizacyjne: - elementy studni betonowe z wyłączeniem przykryw i płyty redukcyjnej; - podstawa studni ma być wykonana jako monolityczny element z jednoczesnym uformowaniem kinety i spocznika; - beton klasy min C35/45-(wg PN-EN 206-1; - w/c- max 0,45; - nasiąkliwość do 5%; - stopnie powlekane – wg PN-EN 13101; - studnie łączone na uszczelkę elastomerową –wg PN-EN 681-1; - zwieńczenie studni zwężką, przykrywą lub kręgozwężką; - żelbetowe pierścienie odciążające. W przypadku włazów żeliwnych typu ciężkiego, w pasach drogowych powinny być wyposażone w zatrzask i zawias, poza pasami drogowymi dopuszcza się włazy bez zatrzasku i zawiasów. Przy zamówieniu studni prefabrykowanych należy uwzględnić włączenia przyłączy kanalizacyjnych celem odpowiedniego przygotowania kinety i zamontowania przejść szczelnych. Studnie kanalizacyjne systemowe – należy wycenić studnie betonowe prefabrykowane fi 1200, 1000 mm na ciągach głównych i sięgaczach bocznych, adekwatnie do terenu właz ciężki/ lekki zgodnie z projektami. Natomiast na przyłączach w obrębie prywatnych działek studzienki kanalizacyjne systemowe HDPE fi 425 mm zamknięte stożkiem betonowym, kineta PP, pokrycie typu ciężkiego lub lekkiego w zależności od warunków lokalizacyjnych. 5. Pompownie przydomowe oraz pompownia strefowa stanowić mają kompletny, oryginalny produkt renomowanego producenta, gwarantującego najwyższą jakość wykonawstwa, serwisu, oraz udzielonych gwarancji. 5.1 Wymagania dla pompowni przydomowych: 5.1.1 Zbiornik kanalizacji ciśnieniowej: - zbiornik PEHD, monolityczny z obliczeniami konstrukcyjnymi, - min. średnica - 800 mm, - min. wysokość zbiornika - 2500 mm, - konstrukcja zbiornika - monolityczna, bez elementów zgrzewanych i łączonych, - dno zbiornika – półkoliste / eliptyczne, - zabezpieczony przed wypłynięciem i deformacją, - retencja czynna zbiornika - min. 200 l, - retencja rezerwowa do górnej krawędzi rury napływowej - min. 200 l, - zagłębienie rury napływowej (do dolnej krawędzi rury napływowej) - min. 1500 mm do górnej krawędzi zbiornika, 1 otwór gotowy do podłączenia z uszczelką + 1 jako możliwość podłączenia, - średnica podłączanej rury napływowej – DN 160, - uszczelnienie rury napływowej – uszczelka wargowa wykonana z NBR, - zagłębienie rurociągu ciśnieniowego - min. 1200 mm od górnej krawędzi zbiornika, jeden króciec ciśnieniowy DN50 wyprowadzony na zewnątrz zbiornika, - średnica rurociągu tłocznego w zbiorniku - DN40, - uszczelnienie króćca tłoczonego - uszczelka wargowa wykonana z NBR, - pokrywa zbiornika - z PEHD, do ruchu pieszego, zaizolowana i zamykana. 5.1.2.Wyposażenie zbiornika: - zamocowanie pompy - trawers ze sprzęgłem nadwodnym, - orurowanie - stal nierdzewna min. AISI304 (1.4301), - armatura odcinająca – zawór kulowy ze stali nierdzewnej min. AISI304 (1.4301) obsługiwany z poziomu terenu, - zawór zwrotny obsługiwany bez konieczności wchodzenia do zbiornika, - możliwość podłączenia urządzenia płuczącego. 5.1.3.Pompa z urządzeniem tnącym i 10 m kablem o parametrach: - wysokość podnoszenia przy Q= 0,1 l/s - min. H = min. 27 m, - wysokość podnoszenia przy Q = 1,6 l/s - min. H = 20m, - wysokość podnoszenia przy Q= 3 l/s - min. H = 13m, - moc pompy - maks. 1,5 kW, - zasilanie - trójfazowe lub jednofazowe w tym samym typoszeregu pomp, - materiał z którego wykonany jest nóż tnący - min. 1.4528 hartowany do min. 57 HRC, - obudowa silnika pompy – stal nierdzewna min. 14301, - bimetaliczne zabezpieczenie uzwojeń pompy. 5.1.4.Urządzenia sterujące: - sposób sterowania poziomem – pneumatyczny, dzwonem otwartym z 10 m przewodem pneumatycznym, - Funkcje sterowania i kontroli: a) poziom alarmowy – płynnie nastawny, b) poziom włączenia pompy – płynnie nastawny, c) poziom wyłączenia pompy – płynnie nastawny, d) opóźnienie wyłączenia pompy – płynnie nastawny, e) opóźnienie włączenia pompy po ponownym przywróceniu zasilania – nastawne, f) praca testowa co 48h, g) automatyczne wyłączenie pompy po 15 min. pracy ciągłej (przejście w stan alarmu), h) włączenie przeciążeniowe pompy (przejście w stan alarmu), i) kontrola zaniku i asymetrii faz (przejście w stan alarmu), j) przełączenie praca ręczna / praca automatyczna, k) podłączenie styków czujników bimetalicznych, l) wyposażony w wyłącznik główny, m) szafa zewnętrzna – z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. 5.1.5. Każda przydomowa przepompownia powinna zostać podłączona do zasilania energetycznego znajdującego się na terenie działki, w miejscu wskazanym przez właściciela działki. Przydomowe przepompownie ścieków zasilane będą z wewnętrznej instalacji budynku, do którego będą podłączane. 6. Do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet oświadczeń właścicieli działek objętych pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót o uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach. 7. Warunkiem powołania komisji odbiorowej dokonanie ostatniego wpisu do dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 8. Przed odbiorem końcowym prac kanalizacyjnych, Wykonawca przeprowadzi na własny koszt monitoring systemem kamerowym, przy pomocy specjalistycznych kamer dla wybudowanej kanalizacji systemem grawitacyjnym, przy udziale Inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy oraz w obecności upoważnionych osób ze strony Wykonawcy i Zamawiającego. Obejmować będzie sprawdzenie całego odcinka instalacji pod względem zgodności stanu wybudowanego z dokumentacją, warunkami technicznymi, zachowania szczelności połączeń rur kanalizacyjnych i odpowiednich spadków. Odbiór będzie podsumowany raportem w wersji pisemnej i graficznej. W przypadku stwierdzenia podczas monitoringowego odbioru robót kanalizacyjnych – niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca niezależnie od usunięcia wad na odcinku sieci kanalizacyjnej – poniesie koszty ponownej kontroli monitoringowej przy użyciu kamer. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu i inspektora nadzoru na piśmie. 10.Przed zamówieniem materiałów, należy przedłożyć Zamawiającemu karty materiałowe na wbudowane materiały do akceptacji. 11. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z przywróceniem terenu, w tym utwardzonych nawierzchni, zieleni niskiej i wysokiej, ogrodzeń, wjazdów do stanu pierwotnego. Przed wejściem w teren poszczególnych posesji Wykonawca jest zobowiązany do dokonania dokumentacji fotograficznej i przekazania jej Inwestorowi na nośniku elektronicznym – płytka CD. 12. Z wyprzedzeniem wymaganym przepisami należy zawiadomić ZDPK, Referat Dróg i Infrastruktury w tut. Urzędzie i uzyskać stosowne zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie prac budowlanych w pasie dróg. Szczegółowe informacje co do zakresu robót drogowych zastały ujęte w uzgodnieniach, załączonych do projektów oraz piśmie pn. „Drogi do odbudowy po kanalizacji w miejscowości Będkowice” 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego i/lub konserwatorskiego podczas realizacji całego zakresu inwestycji. 14. Badania zagęszczenia gruntu zasypu wykopów w pasach drogowych będą wykonywane na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 15. Szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, czasookresy oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy określał będzie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robot – zwany dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram zostanie przygotowany (wypełniony) przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie elektronicznej w postaci pliku Excel (xls), na podstawie złożonej oferty (kosztorysy ofertowe) oraz będzie podlegał zatwierdzaniu przez Zamawiającego. Harmonogram należy przygotować w podziale ulice a w tym na koszty kwalifikowane oraz niekwalifikowane oraz z podziałem na części. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 16. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (cła i wszelkie opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji ruchu wraz z projektami, oznakowania zastępczego, wnioski o zajęcie pasa drogowego, koszty wykonania próby szczelności rurociągów, nadzór archeologiczny, obsługi geodezyjnej, badania zagęszczenia gruntu, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, itp.), w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. 17.Materiały z rozbiórki (kamień, grunt, itp.) Wykonawca zagospodarowuje (odwozi, rozplanowuje) we własnym zakresie. 18. Zwraca się uwagę Wykonawcy, aby roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacyjnej wykonywane były sukcesywnie, ułożone w takiej kolejności aby stwarzały możliwość mieszkańcom danej ulicy odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych do W związku z powyższym, należy przedłożyć harmonogram robót z podziałem na poszczególne etapy z wyszczególnieniem obszarów i ulic, na tej podstawie będą przeprowadzane komisyjne odbiory częściowe. 18. Nawierzchnie drogowe: - Drogi gminne po wybudowanej kanalizacji sanitarnej należy odbudować zgodnie z wytycznymi zawartymi w pliku „Drogi do odbudowy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice” oraz Postanowieniem Znak: WRLOŚ.7211.1.238.2011.ZO z dnia 19.08.2011. - Kanalizacja sanitarna zaprojektowana w działkach będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego należy wykonać zgodnie z decyzją znak: ZDPK 4b/5201-1-191/11 z dnia 26.08.2011r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 słownie / pięćdziesiąt tysięcy złotych / 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 18.08.2020r. do godz. 09:30 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Wielka Wieś , 32-085 Szyce, Pl. Wspólnoty1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Wielka Wieś Nr57859100070040059187860094 5.Wadium wnoszone w innej formie, należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Gminy Wielka Wieś , Pl. Wspólnoty 1, pok. 107 najpóźniej do dnia 18.08.2020r. do godz. 9:30 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 7.Oferta Wykonawcy który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz „OFERTA” – załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 3.Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozdziału VIII ust. 1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach