Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 894 210 , fax. 523 894 220
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sępólno Krajeńskie
  ul. Tadeusza Kościuszki 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 894 210, fax. 523 894 220
  REGON: 92350949000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-sepolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie, zgodnie z decyzjami Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.378.2016, AB.6743.377.2016 z dnia 28.12.2016 r., nr AB.6743.373.2016, AB.6743.374.2016, AB.6743.375.2016 z dnia 23.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r. Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 1 ul. Radosna – Chojnicka. Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.378.2016 z dnia 28.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 581,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 250 mm 28,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 RC śr. Dw 90 mm 403,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 50 mm 66,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm 21,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 102,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 SDR 11śr. Dw 40 mm 135,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1336,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (pompownia) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. • Przepompownia ścieków (pompownia) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. • Pompownia przydomowa 2 szt. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 8,12 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 2 ul. Osiedle Leśne Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.377.2016 z dnia 28.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 333,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 90 mm 390,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb • (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 200 mm 248,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 160 mm 45,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1 022,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (tzw. tłocznia – przepompownia sucha) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 3 Plaża – Oś. Leśne Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.373.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1)Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 301,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 50 mm 363,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 4,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 200 mm 71,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 160 mm 55,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 SDR 11 śr. Dw 40 mm 22,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 816,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 9, 12 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 4 ul. Wiklinowa, Storczykowa, Bratkowa, Wrzosowa, Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa, Różana, Topolowa, Owocowa Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.374.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 2 808,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 110 mm 371,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm 30,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm 294,00 mb • Przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej na grawitacyjny PVC 200 mm 74,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 3 583,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (tzw. tłocznia – przepompownia sucha) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 10 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 5 ul. Niechorska – Rzeczna Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.375.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji saniternej, grawitacyjny PVC 200 mm 1 547,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. DN 63 mm 155,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 51,20 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 282,50 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 2 041,70 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 11 i 13 do niniejszej SIWZ. 2. Wymagania dla wszystkich części ( 1- 4) 1) Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: a) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac, b) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, c) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, d) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, e) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, f) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, g) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych, h) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, i) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. j) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. k) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. l) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. m) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. n) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, o) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania. p) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego. q) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny dojazd do posesji przez cały okres trwania realizacji zadania. 3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, którego zakres zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Rozdział II pkt 2.2 SIWZ - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę tj. operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy fizyczni, instalatorzy sieci kanalizacji sanitarnej, instalatorzy sieci elektrycznej. b) rodzaj czynności : - roboty montażowe przy wykonywaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych - roboty ziemne - roboty w zakresie instalacji elektrycznych c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: Część 1 - 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) Część 2 - 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) Część 3 - 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) Część 4 - 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedną część, zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu 2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancji bankowej; - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ BNP PARIBAS 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640, z dopiskiem : WADIUM – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie-część nr…... Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój Nr 10. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty nie będzie skutkować żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi). 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Części 1-4 - a) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 1), b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do SIWZ) - w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z Rozdziału X pkt 1 i 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ, b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego -jeżeli dotyczy. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach