Przetargi.pl
Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06400 Ciechanów, ul. Jesionowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 23 673 72 72 , fax. 0 23 673 72 72 wew. 31
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie
  ul. Jesionowa 27
  06400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 0 23 673 72 72, fax. 0 23 673 72 72 wew. 31
  REGON: 13021458800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwciechanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Budowy placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy 2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: Rozbudowy istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy oraz częściowym ogrodzeniem panelowym 3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Remontu generalnego nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach