Przetargi.pl
Budowa i przebudowa budynku przy ul. Ostrogskich w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 33 47 , fax. 14 688 33 67
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  ul. Narutowicza 38
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 33 47, fax. 14 688 33 67
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/sptarnow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa budynku przy ul. Ostrogskich w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa, jako kontynuacja budowy budynku administracyjnego, dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu oraz uzyskanie formalności prawnych na oddanie do użytkowania budynku garażowego ( adres inwestycji: ul. Ostrogskich, 33-100 Tarnów, Dz.nr 31/23, 31/24, 63/9 obr. 299) W realizowanym budynku administracyjno – biurowym zostaną utworzone jednoprzestrzenne sale obsługi klienta w poziomie I i II piętra. Ponadto budynek zostanie wyposażony w: 1) poczekalnie 2) archiwum, 3) pokoje biurowe, 4) pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne 5) pomieszczenia techniczne W chwili obecnej jest to budynek w stanie surowym zamkniętym, 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym. Budynek garażowy jednokondygnacyjny, - budowa zakończona, w ramach planowanego zadania należy wykonać podłączenia do wewnętrznych instalacji elektrycznych do zasilania eNN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach