Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej nr 103754L w m. Gęś

Urząd Gminy Jabłoń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, Zamojskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3560036 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jabłoń
  Zamojskiego 27
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  tel. 083 3560036, fax. -
  REGON: 00053526700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablon.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej nr 103754L w m. Gęś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakresie przedmiotowego zadania jest wykonanie budowy drogi na odcinku 0+000,00 do 0+699,95 km. Obiekt w trakcie budowy, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+450,00 w roku 2018 wykonano podbudowę z kruszywa łamanego zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach