Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku

Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 722 664 , fax. 552 722 664
 • Data zamieszczenia: 2021-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  Mickiewicza 26
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 552 722 664, fax. 552 722 664
  REGON: 17072279600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.malbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego "R" przy ul. Czerskiego w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku mieszkalnego z uzbrojeniem i urządzeniem terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach