Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lesiny Wielkie

Gmina Wielbark ogłasza przetarg

 • Adres: 12-160 Wielbark, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 218 106 , fax. 896 218 106
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielbark
  ul. Grunwaldzka 2
  12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 218 106, fax. 896 218 106
  REGON: 51074327800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wielbark.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lesiny Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lesiny Wielkie”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce ewidencyjnej nr 171/7 w obrębie Lesiny Wielkie, miejscowość Lesiny Wielkie. Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Zakres robót obejmuje między innymi: 1) Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z opaską z kostki betonowej (1,5m) o wymiarach 18x36m (648,0m2) w tym: a) boisko do gry w piłkę ręczną – 495m2 (15x33m), b) boisko do gry w piłkę koszykową – 435m2 (15x29m), c) boisko do gry w piłkę siatkową – 162,0m2, d) pole do gry w tenisa – 260,76m2 (z wybiegami 435,0m2) 2) Wykonanie podbudowy a) wycinka drzewa wraz z usunięciem karpiny – 1szt b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm, c) wywiezienie gruntu, d) dostawę pospółki, e) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna) o grubości po zagęszczeniu 15cm, g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa górna) o grubości po zagęszczeniu 5cm. 3) Wykonania nawierzchni sportowej poliuretanowej typu NATRYSK składającej się z: a) warstwy elastycznej (nośnej) o gr. 10 mm, b) warstwy użytkowej o gr. 3 mm, c) kolor nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - ceglasty. d) kolor linii wydzielających pola gry: - pole do gry w piłkę ręczną malowane specjalną farbą poliuretanową koloru białego o szerokości 5 cm, - pole do gry w piłkę koszykową malowane specjalną farbą poliuretanową koloru niebieskiego o szerokości 5 cm, - pole do gry w piłkę siatkowa malowane specjalną farbą poliuretanową koloru żółtego o szerokości 5 cm, - pole do gry w tenisa malowane specjalną farbą poliuretanową koloru białego o szerokości 5 cm. 4) Dostawę osprzętu sportowego, w tym: a) zestaw do koszykówki dwusłupowy cynkowany ogniowo: stojak do koszykówki z planszą o wysięgu 2,20 m, marka mocująca stojak do koszykówki z regulacją pionu (do zabetonowania), obręcz uchylna wzmocniona z siatką łańcuchową, tablica do koszykówki (płyta epoksydowa), wymiarach 105x180 cm - 2 zestawy, b) zestaw do siatkówki: aluminiowy, posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki, element napinający linkę siatki jest mechanizm śrubowy (z gniazdami w podłożu), klasa C (trening i nauka), siatka do siatkówki: kolor biały lub czarny linki naciągowe: góra - linka stalowa, dół - polipropylenowa atenki, - 1 zestaw, c) zestaw do tenisa: aluminiowy, posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki, element napinający linkę siatki jest mechanizm śrubowy, siatka do tenisa: kolor biały lub czarny - 1 zestaw, d) bramki do piłki ręcznej: światło bramki - profil aluminiowy, słupki mocowane w tulejach, szkielet bramki: ramiona oraz tylny łącznik ramion wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo lub aluminiowej anodowanej, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek – 2 bramki. 5) Ogrodzenie a) słupki stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, kolor RAL6005, wysokości 4m, 80x60x3mm lub średnicy 76 ścianka 3mm, rozstaw co 2,5 -3,0m połączone ryglami górnymi, słupki narożne z dodatkowymi zastrzałami; b) siatka stalowa powlekana w kolorze zielonym o oczkach 48x48mm i gr. 3mm; c) furtka wejściowa (4 szt.) o szerokości w świetle 1,5m, wysokości 2,0m, słup profil 80x80x3mm stalowy ocynkowany, z powłoką poliestrową, rama 50x50x3mm stalowy ocynkowany, z powłoka poliestrową, furtka wyposażona w zamek z klamką, wypełnienie furtki i bramy panelem lub siatką stalową powlekaną, kolor RAL 6005. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach