Przetargi.pl
Bieżąca obsługa prawna w roku 2023 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna 59a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  Żelazna 59a
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 368302575
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPaństwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca obsługa prawna w roku 2023 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa prawna terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach