Przetargi.pl
Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów, osób i mienia oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Lesznie

Sąd Rejonowy w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Dąbrowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5259400 , fax. 0-65 5259433
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Lesznie
  Dąbrowskiego 2
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5259400, fax. 0-65 5259433
  REGON: 32399600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://leszno.sr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Rejonowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów, osób i mienia oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Lesznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, osób i mienia oraz sprawowanie ochrony poprzez system stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Lesznie poprzez: a) dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na zmianie (wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zatrudnionych na umowę o pracę) na każdym obiekcie (lokalizacja: ul. Kasprowicza 1 i gen. J. Dąbrowskiego 2 , 64-100 Leszno) w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego według następującego harmonogramu: I osoba poniedziałek : 7:00-15:00 wtorek – piątek : 7:00 – 15:00 II osoba poniedziałek : 10:00-18:00 wtorek – piątek : 8:00 – 16:00 b) grupę interwencyjną składającą się z dwóch uzbrojonych kwalifikowanych pracowników ochrony, która podejmie działania ochronne. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektów nie może przekroczyć 10 minut od uzyskania sygnału o alarmie,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach