Przetargi.pl
„Akcja Zima 2022/2023” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego wniosku.

Gmina Poręba ogłasza przetarg

 • Adres: 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poręba
  ul. Dworcowa 1
  42-480 Poręba, woj. śląskie
  REGON: 276258894
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umporeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Akcja Zima 2022/2023” tj. usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenach pozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego wniosku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości na drogach, chodnikach oraz terenachpozostałych wyznaczonych w załącznikach nr 1, 2 i 3.Załącznik nr 1 - Wykaz kolejności i standardów odśnieżania ulic, chodników, parkingów naterenie Gminy Poręba tj. usługi zimowego utrzymania dróg i chodników;Załącznik nr 2 - Wykaz skrzyżowań i podjazdów wyznaczonych do usługi utrzymania zimowegodróg i chodników;Załącznik nr 3 - Wykaz parkingów, chodników, alejek, dróg wewnętrznych do usługi utrzymaniazimowego dróg i chodników;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach