Przetargi.pl
Akcesoria i odczynniki laboratoryjne

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7357654, , fax. 32 2288220
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Jana Pawła II 2
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7357654, , fax. 32 2288220
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Akcesoria i odczynniki laboratoryjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1: 1. Medium do hodowli keratynocytów chemicznie zdefiniowane (objętość 500 ml) – Kompletne zdefiniowane chemicznie medium bez komponentów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczone do hodowli ludzkich keratynocytów bez konieczności użycia wyciągu z przysadek lub warstwy fibroblastów. Medium musi zawierać między innymi: aminokwasy, minerały, witaminy, czynniki wzrostu umożliwiające wydajną proliferację i wysoką żywotność komórek. Medium gotowe do użycia i nie wymagające dodatkowej suplementacji, długoterminowe przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C przez co najmniej 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Skład pożywki musi umożliwiać hamowanie proliferacji fibroblastów. Medium testowane pod kątem sterylności, mykoplazmy i funkcjonalności. Opakowanie 500 ml. Ilość: 80 sztuk. Pakiet 2: 1. Dispaza II (neutral protease from Bacillus polymyxa), (objętość 100 ml) roztwór o stężeniu 5 U/ml zawierający w składzie Hanks’ Balanced Salt Solution Modified, sterylny. Opakowanie 100 ml. Długoterminowe przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C przez co najmniej 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Testowane pod względem zawartości bakterii i grzybów. Roztwór enzymu musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Ilość: 3 sztuki. 2. PBS - Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS) (objętość 500 ml): bez jonów wapnia i magnezu oraz czerwieni fenolowej (phenol red), sterylny, w płynie, przeznaczony do wykorzystania w hodowlach komórkowych, roztwór soli fizjologicznej musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami, testowany pod względem osmolarności, pH, zawartości enotoksyn, bakterii i grzybów, minimalny okres ważności 12 miesięcy. Ilość: 80 sztuk. 3. DMEM - Dulbecco's Modification of Eagle’s Medium, medium do hodowli fibroblastów (objętość 500 ml) medium podstawowe ma zawierać L-glutaminę, glukozę oraz czerwień fenolową. Testowane pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii i grzybów. Medium musi być wytwarzane w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Ilość: 80 sztuk. 4. FBS (Fetal Bovine Serum) - Cielęca surowica płodowa (objętość 500 ml). Surowica izolowana z krwi płodu bydlęcego. sterylna, inaktywowana termicznie, opakowanie 500 ml, długoterminowe przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze od -15°C do -25°C przez co najmniej 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Uzyskiwana ze zwierząt wolnych od BSE, TSE, CJD, pryszczycy i innych chorób podlegających zgłoszeniu dotyczących gatunku. Surowica musi być wytwarzana w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Testowana pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, mykoplazm, bakterii i grzybów. Ilość: 7 sztuk. Pakiet 3: 1. Krioprotektant: Dimetylosulfotlenek (DMSO) (objętość 6 x 50 ml) o czystości wyższej niż 99 %, który jest certyfikowany do stosowania z ludzkimi tkankami i komórkami przeznaczonymi do przeszczepów. Produkt musi być sterylny, apirogenny i wolny od mykoplazmy. W opakowaniu musi znajdować się 6 fiolek o objętości 50 ml. Wytwarzany zgodnie z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami jakości dla produktów leczniczych. Pakowany w sterylne opakowanie, wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Ilość: 4 sztuki. Pakiet 4: 1. Zdefiniowany chemicznie roztwór sojowego inhibitora trypsyny (objętość 100 ml) zawieszony w buforowanej soli fizjologicznej, animal-free, sterylny, w opakowaniach po 100 ml. Roztwór przechowywany w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C. Ilość: 150 sztuk. 2. Roztwór trypsyny. Gotowy do użycia, rekombinowany enzym do odtrawiania szerokiego spektrum adheretnych komórek ssaków (w tym keratynocytów i fibroblastów), (objętość 500 ml), niezawierający czerwieni fenolowej (phenol red), pochodzenia nie zwierzęcego, stabilny w temperaturze pokojowej, nie wymagający inaktywacji inhibitorem, sterylny, w opakowaniu 500 ml, przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Minimalny okres ważności 6 miesięcy liczone od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Testowany pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii i grzybów. Roztwór enzymu musi być wytwarzany w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Ilość: 30 sztuk. 3. Zestaw odczynników pozwalający na identyfikację komórek apoptotycznych, różnicujący komórki apoptotyczne z martwymi i żywymi komórkami w populacji, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer. Ilość: 2 sztuki. 4. Zestaw pozwalający na identyfikację martwych komórek. Gotowy do użycia roztwór, kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer, z wiążącym DNA barwnikiem, stosowanym w celu określenia ilościowego martwych komórek. Ilość: 4 sztuki. 5. Zestaw odczynników pozwalający wykonać kalibrację urządzenia kompatybilny z urządzeniem Tali Image Cytometer. Ilość: 1 sztuka. 6. Roztwór antybiotyków/antymykotyków (objętość 10 x 1 ml): sterylny, pakowany w fiolki (jedna fiolka przypada na przygotowanie pojedynczej butelki medium hodowlanego), skoncentrowany roztwór gentamycyny i amfoterycyny B, po połączeniu z medium hodowlanym o objętości 500 ml końcowe stężenie powinno zawierać 10 µg/ml gentamycyny (± 0,05 µg/ml) i 0,25 µg/ml amfoterycyny B (± 0,05 µg/ml). Przechowywanie w zamrożeniu w temperaturze -15°C do -25°C. Spektrum działania: bakterie oraz grzyby. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. Ilość: 25 sztuk. Pakiet 5: 1. Dispaza II (neutral protease from Bacillus polymyxa), (ilość 5g) pakowany w postaci liofilizowanego, niejałowego proszku do zastosowań badawczych w dysocjacji komórek lub tkanek. Opakowanie 5g, przechowywanie w temperaturze 2°C do 8°C. Testowane pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii i grzybów. Ilość: 1 sztuka. 2. Trypsyna (ilość 100g), pakowana w postaci liofilizowanego proszku, napromieniowana. Enzym używany do trawienia połączeń międzykomórkowych, stosowany do dysocjacji komórek, podczas rutynowego pasażowania hodowli komórkowej i dysocjacji pierwotnej tkanki. Przechowywana w temperaturze 2°C do 8°C, przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Testowany pod względem osmolarności, pH, zawartości endotoksyn, bakterii, grzybów i wirusów. Roztwór enzymu musi być wytwarzane w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami. Ilość: 1 sztuka. Pakiet 6: 1. Kompletne medium do hodowli ludzkich komórek mezenchymalnych (objętość 500 ml). Kompletne, zoptymalizowane medium dedykowane do hodowli i ekspansji adherentnych, ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). Medium musi skutecznie wspierać rozwój MSC in vitro przy zachowaniu ich potencjału różnicowania. Pożywka nie powinna zawierać surowicy odzwierzęcej. Medium musi być wytwarzane w ściśle kontrolowanych warunkach, zgodnie z założeniami dobrej praktyki wytwarzania, zapewniając stałą wydajność między seriami i optymalne warunki do hodowli MSC. Medium nie może powodować przedwczesnego starzenia populacji komórek, spontanicznego różnicowania lub wzmożonej ekspresji onkogenów. Ilość: 10 sztuk. Pakiet 7: 1. Płyn do przechowywania tkanek (objętość 100 ml), roztwór dedykowany do przechowywania tkanek i organów ludzkich, chroniący komórki przed apoptozą. Płyn powinien nadawać się zarówno do przewożenia, jak i przechowywania tkanek w temperaturze od 2°C do 8°C, Testowany pod względem sterylności. Ilość: 50 sztuk. Pakiet 8: 1. Sterylne, jednorazowe podłoża do badania jałowości produktów. (Objętość 40ml) Sterylne, jednorazowe butelki hodowlane zawierające kompletne podłoże hodowlane oraz czynnik neutralizujący antybiotyki. Podłoże hodowlane musi umożliwiać wzrost mikroorganizmów tlenowych, beztlenowych i fakultatywnych. Butelki z podłożem wzrostowym muszą być kompatybilne z systemem do wykrywania drobnoustrojów BACT/ALERT®, metodą kolorymetryczną. Butelki hodowlane muszą umożliwiać sterylne wprowadzenie maksymalnie 10 ml próbki produktu badanego. Do każdej serii podłoży musi być dołączany certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający wykonanie badań: pH, sterylności, kontroli wydajności wzrostu drobnoustrojów zgodnie z Farmakopeą europejską i polską. Ilość: 800 sztuk 2. Zestaw szczepów wzorcowych mikroorganizmów do badań jałowości sterylnego produktu leczniczego. Produkt występujący w formie liofilizowanej. W zestawie musi być dostępny sterylny płyn do zawieszenia, ponownego uwodnienia mikroorganizmów. Zestaw składający się z sześciu szczepów drobnoustrojów rekomendowanych przez Farmakopeę. Każda próba musi zawierać 500-600 CFU danego drobnoustroju. Do każdej serii musi być dołączany certyfikat badań kontroli jakości potwierdzający obecność występowania dokładnej ilości mikroorganizmów i ich żywotności. Szczepy wzorcowe muszą być zgodne z ujednoliconymi w ramach Unii Europejskiej standardami badań jakości (w tym jałowości) dla produktów leczniczych. Ilość: 2 zestawy. Pakiet 9: 1. Test MTT do badania proliferacji komórek, test kolorymetryczny do nieradioaktywnej oceny ilościowej proliferacji komórek, żywotności i cytotoksyczności. Test do oceny adherentnych komórek lub zawiesiny komórek na płytkach 96-dołkowych. Test do oceny ilościowej. Powinien reagować z komórkami różnych gatunków (ssaków). Test przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Inkubacja podczas analizy nie dłuższa niż 4 h. Analiza za pomocą czytnika mikropłytek i pomiary absorbancji przy OD 570 - 590 nm. Po rozmrożeniu odczynników MTT możliwość ich przechowywania w temperaturze 2 do 8°C przez okres minimum 4 tygodni. Jeden zestaw powinien pozwolić na minimum 1000 testów. Ilość: 1 zestaw. 2. Ludzkie krioprezerwowane fibroblasty. Hodowla komórkowa fibroblastów izolowana z napletków noworodków lub skóry dorosłego. Opakowanie zawiera podstawową kulturę adherentnych komórek zawierającą >500 000 komórek w pożywce podstawowej. Fibroblasty zawieszone w medium: 10% FBS i 10% DMSO lub innym medium przeznaczonym do mrożenia komórek w kriofiolce. Musi istnieć możliwość hodowli, pasażowania rozmrożonych komórek co najmniej 16 razy. Kriofiolki transportowane w stanie głębokiego mrożenia, w suchym lodzie lub w zbiorniku z ciekłym azotem. Ilość: 1 opakowanie. Pakiet 10: 1. Testy do wykrywania endotoksyn - test przeznaczony jest do ilościowego oznaczania endotoksyn - składników błony komórkowej bakterii rozpoznawanych przez ludzki układ odpornościowy, na przykład w farmaceutycznych produktach końcowych, produktach inżynierii tkankowej, próbkach kontrolnych i próbkach badawczych. Homogeniczny test enzymatyczny, wykorzystujący syntetyczny receptor endotoksyny - rekombinowany czynnik C, który uzyskiwany jest z kaskady koagulacyjnej krwi skrzypłoczy, w połączeniu z substratem florescencyjnym. Zestaw musi zawierać odczynniki oraz materiały potrzebne do wykonania krzywej kalibracyjnej oraz do oznaczenia endotoksyn w minimum 35 próbkach materiału tkankowego, do zestawu dostępny jest certyfikat kontroli jakości. Ilość: 6 zestawów. 2. Szklane probówki wolne od endotoksyn do przygotowywania odczynników służących do wykrywania endotoksyn w materiale tkankowym, w opakowaniu znajduje się minimum 100 sztuk probówek. Ilość: 6 opakowań. Pakiet 11: 1. Pipety serologiczne z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym z folii, w opakowaniach zbiorczych, pojemność 5 ml. Ilość: 300 sztuk. 2. Pipety serologiczne z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym z folii, w opakowaniach zbiorczych, pojemność 10 ml. Ilość: 600 sztuk. 3. Pipety serologiczne z nadrukowaną skalą, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowaniu bezpośrednim wykonanym z folii, w opakowaniach zbiorczych, pojemność 25 ml. Ilość: 250 sztuk. Pakiet 12: 1. Probówki wirówkowe, sterylne, nietoksyczne, niepyrogenne, z nadrukowaną skalą i miejscem na opis, zakręcane, pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 50 szt., probówki umieszczone w rakach, pojemność 15 ml. Ilość: 200 sztuk. 2. Probówki wirówkowe, sterylne, nietoksyczne, niepyrogenne, z nadrukowaną skalą i miejscem na opis, zakręcane, pakowane w opakowaniach zbiorczych nie większych niż 25 szt., probówki umieszczone w rakach, pojemność 50 ml. Ilość: 3.000 sztuk. 3. Butelka do hodowli komórek adherentnych o powierzchni 75 cm2, ze skośną szyjką, zakrętka z filtrem. Certyfikowane jako niepirogenne, sterylne w opakowaniach po maksymalnie 5 sztuk. Ilość: 50 sztuk. 4. Butelka do hodowli komórek adherentnych o powierzchni 225 cm2, ze skośną szyjką, zakrętka z filtrem. Certyfikowane jako niepirogenne, sterylne w opakowaniach po maksymalnie 5 sztuk. Ilość: 350 sztuk. 5. Szalki z powierzchnią, zapewniającą optymalne przyleganie i wzrost komórek, o powierzchni 21-22 cm2 z polistyrenu, sterylne pakowane w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 20 szt., nietoksyczne, niepyrogenne. Ilość: 100 sztuk. 6. Szalki z powierzchnią, zapewniającą optymalne przyleganie i wzrost komórek, o powierzchni 58-60 cm2 z polistyrenu, sterylne pakowane w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 20 szt., nietoksyczne, niepyrogenne. Ilość: 200 sztuk. Pakiet 13: 1. Probówki do mrożenia, pojemność 2 ml, sterylne pakowane w opakowaniu zbiorczym nie większym niż 25 sztuk. Ilość: 75 sztuk. 2. Filtry strzykawkowe o szerokości porów 0,22 µm, sterylne, pakowane pojedynczo. Ilość: 50 sztuk. 3. Pipety transferowe, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe, pojemność 3-3,5 mm. Ilość: 2.000 sztuk. Pakiet 14: 1. Pojemniki na próbki o pojemności 250 ml, zakręcane, sterylne, z podziałką. Ilość: 100 sztuk. 2. Pojemniki na próbki o pojemności 500 ml, zakręcane, sterylne, z podziałką. Ilość: 200 sztuk. Pakiet 15: 1. Cienka folia ze specjalnie preparowanej, czystej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej, bezbarwna, bezwonna i termoplastyczna, po zmięknięciu można ją łatwo rozciągać, tworząc nieprzepuszczalną dla gazów i cieczy błonę, o szerokości 10 cm, 75 m na rolce. Ilość: 2 sztuki. Pakiet 16: 1. Zestaw pojemników wykonanych z polipropylenu w skład zestawu wchodzą pojemnik o objętości 50 ml i 100 ml, pojemniki umieszczone jeden w drugim. Z nakrętką polipropylenową o wysokiej wytrzymałości z zabezpieczeniem uniemożliwiającym swobodne otwarcie. Każdy zestaw sterylny w indywidualnym opakowaniu ochronnym, z możliwością wykorzystania w transplantologii. Temperatura przechowywania do -80°C. Ilość: 50 zestawów. Pakiet 17: 1. Niezmywalny marker do opisywania probówek i próbek. Sterylny, pakowany pojedynczo. Ilość: 10 sztuk. Pakiet 18: 1. Zestaw do separacji autologicznego koncentratu bogataoleukocytarno-płytkowego z czynnikami wzrostu oraz trombiny. Zestaw musi umożliwić przygotowanie autologicznego koncentratu bogatoleukocytarno-płytkowego z czynnikami wzrostu z krwi obwodowej pacjenta oraz autologicznej trombiny. Pozwalając na uzyskanie minimum 90% trombocytów z próbki krwi. Zestaw musi umożliwiać pobranie maksimum 50 ml krwi pacjenta, a uzyskanie minimum 9 ml koncentratu z pobranej ilości krwi pacjenta. Koncentrat bogatopłytkowy musi być uzyskiwany za pomocą specjalistycznego urządzenia wirującego, który należy dostarczyć zamawiającemu na czas trwania umowy (szczegółowe zasady użyczenia zostały określone w projekcie umowy użyczenia, stanowiącej załącznik nr 3a). Składowe zestawu mające bezpośredni kontakt z uzyskanymi preparatami i pacjentem muszą być sterylne, gotowe do użycia, oddzielenie pakowanie. Zestaw musi zawierać specjalne pojemniki do koncentracji płytek krwi oraz aplikator umożliwiający przeszczepienie uzyskanych preparatów. W zestawie powinny znajdować się również sterylny sprzęt jednorazowego użytku niezbędny do pobrania krwi i separacji koncentratu taki jak: strzykawki (do pobrania krwi i do aplikacji koncentratu), igły. Ilość: 50 zestawów. Pakiet 19: 1. Szkiełka do zliczania komórek kompatybilne do urządzenia licznik komórek TC10TM/TC20TM. Każde szkiełko dwukomorowe, pozwalające na zliczenie dwóch oddzielnych próbek lub rozcieńczeń, przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Każda komora pozwalająca na zliczenie 10 µl zawieszonych komórek. Obie komory muszą posiadać możliwość załadowania przed włożeniem. Komory odpowiednio oznakowane, ze strzałkami obok komory wskazującymi kierunek wkładania szkiełek. Szkiełka zbudowane z jednorazowego plastiku wielokątnego z podwójną komorą z polimetakrylanu metylu. Każde szkiełko o wymiarach pozwalających na użycie w liczniku komórek TC10TM/TC20TM: wymiary 75x25x1,8 mm (Szer. x gł. x wys.), pojemność komory do 100 µl. Szkiełka w zestawie składającym się z 5 opakowań po 30 sztuk. Ilość: 1 zestaw. Pakiet 20: 1. Pojemniki na próbki histopatologiczne z 10% formaliną uwalnianą do próbki wewnątrz zamkniętego pojemnika bez konieczności kontaktu jej z personelem zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej (np. uwolnienie formaliny z zakrętki po jej naciśnięciu), ilość 10% formaliny na każdy- pojemnik 20 ml. Ilość: 600 sztuk. Pakiet 21: 1. Pojemnik na próbki do badań histopatologicznych wypełniony 10 % formaliną, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Naklejka z polem do opisania próbki. Pojemność 35ml (+/- 5 ml). Ilość: 400 sztuk. 2. Pojemnik do badań histopatologicznych wypełniony 10 % formaliną, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Naklejka z polem do opisania próbki. Pojemność 60 ml (+/- 5 ml). Ilość: 165 sztuk. Pakiet 22: 1. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z: - Komory przetwarzania – przechowującej próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów – pozwalający na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu. Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2 do 28⁰C. Każdy kartridż powinien zawierać kontrolę wewnętrzną. Każdy kartridż powinien być znakowany kodem 2D, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności. W skład zestawu wchodzą testy: - pozwalające na molekularne wykrywanie i różnicowanie różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48) w czasie poniżej 50 minut- 300 testów; - pozwalające na molekularne wykrywanie infekcji Clostridium difficile z niezależnym oznaczeniem toksyny binarnej i różnicowanie patogennego szczepu 027 w czasie poniżej 90 minut- 50 testów; - pozwalające na molekularne wykrywanie Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji oporności na rifampicinę w czasie mniej niż dwie godziny – 50 testów; - pozwalające na molekularne wykrywanie Staphylococcus aureus MRSA i Staphylococcus aureus w dodatnich posiewach krwi w czasie nie dłuższym niż 90 minut - 50 testów. Ilość: 1 zestaw. Pakiet 23: 1. Pokrywka do płytek o średnicy 35 mm, pokrywki kompatybilne z urządzeniem Holomonitor M4, w skład zestawu wchodzą 4 pokrywki, pasujące do szalek zaoferowanych w pozycji 4. Ilość: 1 zestaw. 2. Pokrywka do płytek 6-dołkowych, pokrywki kompatybilne z urządzeniem Holomonitor M4, w skład zestawu wchodzą 3 pokrywki, pasujące do płytek zaoferowanych w pozycji 5. Ilość: 1 zestaw. 3. Zestaw umożliwiający pochłanianie wilgotności, pochłaniacz wilgotności kompatybilny z urządzeniem Holomonitor M4, zestaw zawiera wskaźnik zużycia, zestaw musi zapewnić pochłanianie wilgotności przez minimum 12 miesięcy. Ilość: 1 zestaw. 4. Szalki 35 mm z powierzchnią, zapewniającą optymalne przyleganie i wzrost komórek, o średnicy 35 mm kompatybilne z urządzeniem Holomonitor M4, sterylne, nietoksyczne, niepyrogenne, pasujące do pokrywek zaoferowanych w pozycji 1. Ilość: 100 sztuk. 5. Płytka 6-dołkowa, zapewniająca optymalne przyleganie i wzrost komórek, kompatybilna z urządzeniem Holomonitor M4, sterylne pakowane pojedynczo, nietoksyczne, niepyrogenne, pasujące do pokrywek zaoferowanych w pozycji 2. Ilość: 50 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach