Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW).

Gmina Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Księcia Ludwika I
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100 , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2021-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubin
  Księcia Ludwika I 3
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 8403100, fax. (76) 8403140
  REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug-lubin.ezamawiajacy.pl, www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, nowy bip - bip.ug.lubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zamówienie obejmuje: zakup i dostawę 30 laptopów (15 szt. z systemem operacyjnym w wersji home, oraz 15 szt. z systemem operacyjnym w wersji professional) spełniających określone warunki techniczne, zapewnienie gwarancji jakości wykonania zamówienia, w tym usług serwisu zgodnie z wymaganiami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach