Przetargi.pl
usługa: prania, dzierżawy, identyfikacji i transportu bielizny szpitalnej z obiektów szpitala zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu

Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 41 30 111 , fax. 32 41 30 112
 • Data zamieszczenia: 2021-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. w restrukturyzacji
  ul. Szpitalna 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 41 30 111, fax. 32 41 30 112
  REGON: 24083705400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa: prania, dzierżawy, identyfikacji i transportu bielizny szpitalnej z obiektów szpitala zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3 w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi prania wraz z dzierżawą asortymentu dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach