Przetargi.pl
Najem urządzeń wraz z ich obsługą do utrzymania zieleni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 2 zadania

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97 , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2021-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem urządzeń wraz z ich obsługą do utrzymania zieleni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 2 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Najem urządzeń wraz z ich obsługą do utrzymania zieleni dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, z podziałem na 2 zadania tj.: Zadanie nr 1: Najem dwóch urządzeń w postaci ciągnika w komplecie z kosiarką bijakową w tym kosiarka bijakowa tylno-boczna i kosiarka bijakowa wysięgnikowa wraz z obsługą-operatorem ciągnika. Zadanie nr 2: Najem podnośnika koszowego (z operatorem) o wysięgu 20 m lub 25 m do pielęgnacji i wycinki drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60182000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach