Przetargi.pl
Dostawa szybkich przesiewowych testów antygenowych do wykrywania antygenu SARS-CoV 2 w materiałach z górnych dróg oddechowych, w miejscu bezpośredniej opieki nad pacjentem wraz z użyczeniem analizatora F200 do wykonywania testów covid 19

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 934 100 , fax. 323 934 141
 • Data zamieszczenia: 2021-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
  ul. Bytomska 62
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 934 100, fax. 323 934 141
  REGON: 86830700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.urazowka.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp zoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szybkich przesiewowych testów antygenowych do wykrywania antygenu SARS-CoV 2 w materiałach z górnych dróg oddechowych, w miejscu bezpośredniej opieki nad pacjentem wraz z użyczeniem analizatora F200 do wykonywania testów covid 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szybkich przesiewowych testów antygenowych do wykrywania antygenu SARS-CoV 2 w materiałach z górnych dróg oddechowych, w miejscu bezpośredniej opieki nad pacjentem wraz z użyczeniem analizatora F200 do wykonywania testów covid 19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach