Przetargi.pl
3/DKw/Ż/2015

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Młyńska 21
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7427500, 7427509 , fax. 0-95 7427519
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Młyńska 21 21
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7427500, 7427509, fax. 0-95 7427519
  REGON: 00032071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budzetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  3/DKw/Ż/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów mlecznych do Aresztu Śledczego w Miedzyrzeczu Mleko w proszku pełnotłuste 15511500-8 150 kg Śmietana 18% 15512200-2 1000 kg Jogurt owocowy 100g -150g 15551320-4 500 kg Jogurt naturalny 100g - 150g 15551310-1 500 kg Ser topiony 100g (bez żelatyny) 15542200-1 500 kg Serek kanapkowy 100g - 150g 15542200-1 300 kg Twaróg półtłusty lub chudy, kostka 200 - 250g, 15542100-0 2000 kg Serek homogenizowany 100g - 150g (bez żelatyny) 15542200-1 250 kg Serek wiejski 100g - 150g (bez żelatyny) 15542200-1 250 kg Serek fromage 100g 15542200-1 300 kg Serek naturalny 100g - 150g (bez żelatyny) 15542200-1 250 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach