Przetargi.pl
20/2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7142301, 7142335 , fax. 29 7142299
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego
  ul. Witosa 2
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 29 7142301, 7142335, fax. 29 7142299
  REGON: 30459100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-makow.pl w zakładce " przetargi 2020 " znak sprawy 20/2020

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  20/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pak Nr 1- Profesjonalne środki do utrzymania czystości Pak Nr 2- Mydło w płynie Pak Nr 3- Papier toaletowy Pak Nr 4- Myjki , chusteczki Pak Nr 5- Kuchnia ( zmywaki, wykałaczki, płyny ) Pak Nr 6- Środki piorące dezynfekujące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach