Przetargi.pl
1.Kieliszki jednorazowe na leki (a’90) 2.Kubek jednorazowy 200 ml (a’100) 3.Probówki 50ml falcon stojąca 4.Ręczniki jednorazowego użytku do osuszania ciała. Rozmiar 40x70 cm 108.104 (a’50) 5.Staza jednorazowa (a’25) 6.Szczoteczki z chlorheksydyną do rąk 7.Wąsy do tlenu z drenem 3 metry 8.Wąsy do tlenu z drenem 5 metrów 9.Zatyczka cewnik moczowy 10.Zgłębnik żołądkowy CH14

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1.Kieliszki jednorazowe na leki (a’90) 2.Kubek jednorazowy 200 ml (a’100) 3.Probówki 50ml falcon stojąca 4.Ręczniki jednorazowego użytku do osuszania ciała. Rozmiar 40x70 cm 108.104 (a’50) 5.Staza jednorazowa (a’25) 6.Szczoteczki z chlorheksydyną do rąk 7.Wąsy do tlenu z drenem 3 metry 8.Wąsy do tlenu z drenem 5 metrów 9.Zatyczka cewnik moczowy 10.Zgłębnik żołądkowy CH14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: 1.Kieliszki jednorazowe na leki (a’90)w ilości 35 op. 2.Kubek jednorazowy 200 ml (a’100)w ilości 45 op. 3.Probówki 50ml falcon stojąca w ilości 100 szt. 4.Ręczniki jednorazowego użytku do osuszania ciała. Rozmiar 40x70 cm 108.104 (a’50)w ilości 600 op. 5.Staza jednorazowa (a’25)w ilości 800 op. 6.Szczoteczki z chlorheksydyną do rąk w ilości 120 szt. 7.Wąsy do tlenu z drenem 3 metry w ilości 500 szt. 8.Wąsy do tlenu z drenem 5 metrów w ilości 10300 szt. 9.Zatyczka cewnik moczowy w ilości 1200 szt. 10.Zgłębnik żołądkowy CH14 w ilości 210 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach