Przetargi.pl
1/03/2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnosciowych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach w 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Studencka 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
  ul. Studencka 2
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  REGON: 000728836
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1/03/2023 Sukcesywna dostawa artykułów żywnosciowych do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część NR 1 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurtyZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część NR 2 MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE DROBIOWE - mięso powinna być świeże, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyćo świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smaki zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przyprawZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część 3 PIECZYWO bez polepszaczy, środków konserwujących i wzbogacających smak innych niż naturalneZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część NR 4 WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE - owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam. Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe,Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeńZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część NR 5 MROŻONKI WARZYWA I OWOCE, RYBY MROŻONE - owoce, warzywa odpowiednio mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, z niewielką ilością lodu RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się, 5-10% glazury SHP. maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20% , filet ok. 175-340 gZGODNIE Z POZYCJAMI FORMULARZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO ZA. NR 2 Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach