Przetargi.pl
ZP1/12/2021 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie w 2022r.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w PIASTOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 05-820 Piastów, Moniuszki 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 w PIASTOWIE
  Moniuszki 11
  05-820 Piastów, woj. mazowieckie
  REGON: 013000524
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkole1-piastow.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP1/12/2021 r. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piastowie w 2022r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część NR 3 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach